Oheň proti vlkům vzplál v celé Evropě 30. září 2022

  • 3. října 2022
  • 3 minuty čtení
  • 251
Odpor proti nekompetentní vlčí politice v rámci Evropy dosáhl masových rozměrů. Letošní protestní Varovný a solidární oheň proti vlkům pod heslem „Evropa vlků nebo Evropa pasoucích se zvířat? Má pastva v Evropě ještě své místo?“ podpořilo 562 míst v Evropě a dokonce protestní oheň zapálili i v Indii.

Všechna varování o neodvratném existenčním konfliktu mezi pastvou hospodářských zvířat a životem vesnických komunit a nekontrolovatelnou vlčí populací od uznávaných vědců zabývajících se výzkumem vlků jsou ignorována. Místo toho je stále umožněno neomezené šíření smeček v hustě osídlených kulturních krajinách.

Večer 30. září 2022 pastevci a obyvatelé venkova i přes nepříznivé počasí po celé Evropě opět zapálili stovky ohňů proti vlkům. Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie, Česko, Maďarsko, Belgie, Holandsko a Dánsko a dokonce i město Varanasi ve státě Uttar Pradesh v Indii. Tam všude se sešli obyvatelé, aby vyjádřili svůj postoj k vlčí politice zapálením od malých symbolických ohýnků až po obrovské vatry. Politici musí být informovaní o katastrofálním dopadu vlků na venkovský život. Od upouštění od pastvy, ztráty biodiverzity, přes úpadek turismu, vylidňování venkova s dopady na ekonomiku postižených oblastí.

„Evropská strategie koexistence pastevectví s tímto dravým zvířetem žalostně selhala a je třeba o ní znovu diskutovat,“ vysvětluje Schmücker, který je předsedou Svazu pro podporu německého chovu ovcí.

Od reintrodukce vlků v Evropě nebylo v posledních 30 letech možné vyvinout jednotný a vědecky podložený management, který by s vlky zacházel způsobem, který by byl kompatibilní se zemědělstvím, venkovskými obyvateli a ochránci přírody.

Podle profesionálního ovčáka neexistují jednoduchá řešení, jak odrazit útoky vlků na pasoucí se zvířata. "Pes na ochranu hospodářských zvířat" a "elektrické ohradníky odpuzující vlky" jsou pojmy, které jsou pro laiky zavádějící. Naznačují klam, že stádo je automaticky chráněno hlídacím psem nebo že elektrický ohradník spolehlivě udrží vlky daleko od stáda.

Realita ukazuje, že tomu tak není. „Tato opatření mají spíše významný dopad na turistické stezky, síť biokoridorů pro zvěř a tím i na téměř všechny rekreační a sportovní aktivity v přírodě. Namísto toho tyto pastviny, vybavené "těžkými" ploty nebo monitorované hlídacími psy hospodářských zvířat, představují pro naše původní divoká zvířata nepřekonatelné překážky a masivní omezení pohybu ve volné krajině. Vlk může hledat a nacházet své právo na existenci pouze v definovaných přírodních rezervacích. Regiony s tradičním chovem zvířat na pastvinách nemohou být do vlčích rezervací zahrnuty,“ říká Schmücker.

https://www.wir-lieben-schafe.com/mahnfeuer-europa-30-09-2022/

https://www.schweizerbauer.ch/tiere/ubrige-tiere/weidetierhaltung-mahnfeuer-zur-unterstuetzung/

https://www.topagrar.com/rind/news/mahnfeuer-gegen-falsche-wolfpolitik-am-30-september-13200379.html

https://www.savethealps.at/details-registrierung/mahnfeuer-und-solidarfeuer-in-ganz-europa-am-30-09-2022