Oheň a voda

  • 15. února 2021
  • 2 minuty čtení
  • 598
Názory ochránců zvířat a chovatelů ovcí na přítomnost vlků v české krajině

lze bez nadsázky přirovnat k ohni a vodě a najít mezi nimi oboustranně přijatelný kompromis je, zdá se, nemožné. Přesto se ale právě o to hodlá pokusit vedení Králové hradeckého kraje zřízením speciální komise, jež by měla hledat způsoby, jak zabránit škodám v souladu s legislativou, která vlky řadí mezi zvláště chráněné živočichy.

Kraj nabídl členství v komisi zástupcům chovatelů hospodářských zvířat, ochránců přírody i státu, představitelům dotčených měst a obcí, myslivcům a také odborníkům z akademické sféry.

Krajští úředníci se mají zhostit role mediátora, koordinátora a moderátora debat s cílem zchladit emoce.

Chovatelé ovcí, kteří se už více než dva roky marně domáhají u soudů možnosti regulovat počty vlků, se mohou rychle zradikalizovat a vzít ochranu svého majetku do vlastních rukou. Agresivita roste i na straně některých ochránců zvířat.

Mnozí chovatelé uvažují, zda raději s chovem neskončit. Nejde totiž jen o materiální stránku věci, ale vznikají i další ztráty, například na přírůstcích či v plemenitbě, a k tomu se přidává neustálý stres a citová újma lidí, kteří svým chovům věnovali často desítky let.

Jistě, ne vše se dá spravit penězi, ale jedině peníze v podobě velkorysých dotací a stoprocentních kompenzací chovatelům mohou pomoci nastartovat řešení této situace.

Ing. Oldřich Přibík

šéfredaktor týdeníku Zemědělec

Komentář na str. 3, Zemědělec 7/2021, kráceno

Tisková zpráva: Kraj zřídil komisi Rady Královéhradeckého kraje, která se problematikou výskytu vlka v regionu bude aktivně zabývat

https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kralovehradecky-kraj-hleda-zpusob--jak-pomoci-predchazet-skodam-zpusobenych-vlkem-325452/