Obrázky, které šokují a které nechcete vidět – ale zavření očí nepomůže

  • 21. října 2022
  • minuta čtení
  • 379
Ovce zabité nedaleko centra vesnice Axams.

Ve vesnici Axams je zděšení a také velký hněv. Několik vlčích útoků za poslední dobu pobouřilo veřejné mínění. Poslední dvě zvířata padla za oběť vlkům nedaleko centra obce.

„Zvířata, která mohla strávit poslední krásné podzimní dny venku, musela být přivezena do stájí. Welfare zvířat vypadá jinak,“ shrnuje předseda chovu ovcí Thomas Brecher.

Vadí mu zejména, že zemědělci „produkují krmivo pro velké šelmy“, protože se brání odstřelu šelem. „V alpských oblastech není ochrana stáda možná. Odškodnění nikdy nemohou nahradit škody způsobené velkými šelmami. Je smutné, že k tomu musí dojít v zemi, která žije z turismu a reklamy na udržované alpské pastviny a louky,“ říká pobouřeně předseda místních farmářů Martin Kapferer .

Ani starosta Thomas Suitner svých slov nelituje: „V konečném důsledku je každý vlk problémový vlk. Před více než 100 lety byli vlci v Rakousku vyhubeni a od té doby nikomu nechyběli. Nyní jsou lidé vedeni k přesvědčení, že pro biologickou rozmanitost jsou zapotřebí velcí masožravci. Mnozí zapomínají, že dobře udržovaná přírodní krajina má větší biologickou rozmanitost než zarostlá přírodní krajina, když dobytek není vyháněn na alpské pastviny.“

https://www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge/c-lokales/schafe-unweit-vom-axamer-dorfzentrum-gerissen_a5647852#gallery=null