Německo: "Víme toho o vlku dost"

  • 1. března 2023
  • 3 minuty čtení
  • 361

Jörn Ehlers je mluvčím Aliance aktivního managementu vlků. „Víme toho o vlku dost a také víme, že populaci v Dolním Sasku je naléhavě nutné snížit,“ zdůraznil místopředseda sdružení Jörn Ehlers.

"Namísto uvolnění finančních prostředků na výzkum vlků by měly tyto prostředky jít ve prospěch pasoucích se zvířat a na podporu účinné ochrany stád a následné náklady chovatelů. Tohle jde špatným směrem. Musí se také prodiskutovat, jak lze populace vlků lépe kontrolovat.“

"Musí padnout přísný ochranný status vlka. „Jednej místo výzkumu“ je motto našeho venkova. Je důležité, aby vlk znovu získal přirozenou plachost!"

Projekt Evropské komise v programu LIFE nese název LIFE21-NAT-IT-LIFE WILD WOLF/101074417 - Concrete actions for maintaining wolves wild in anthropogenic landscapes of Europe (Konkrétní akce pro zachování vlků volně žijících v antropogenních krajinách Evropy).

Hlavním cílem projektu je zlepšit (nebo udržet příznivý) stav ochrany vlčích populací, které přetrvávají/rozšiřují se do krajiny Evropy ovládané člověkem. Cílem projektu LIFE WILD WOLF je zlepšit podmínky pro sdílení krajiny mezi vlky a lidmi v městských a příměstských oblastech, aniž by došlo ke ztrátě ekologických rolí a kulturní identity divokých vlků a místních komunit.

Specifické cíle LIFE WILD WOLF jsou:

1. Zvýšená schopnost zvládat vlky a lidské chování v kriticky vnímaných situacích v příměstských oblastech.

2. Snížení návyku vlků na lidské zdroje potravy a ztráta jejich ekologické role prostřednictvím snížené přítomnosti atraktantů pro vlky v příměstských oblastech, včetně dostupných hospodářských zvířat.

3. Lepší porozumění chování vlků místními lidmi a participativní sběr dat.

4. Lepší pochopení vazby mezi hybridizací a návykem/odvahou (ztráta strachu).

5. Lepší odhady nezákonného zabíjení a zmírňování základních příčin.

Projekt bude realizován v osmi evropských zemích, kde se vlci rozšiřují nebo přetrvávají ve venkovských městských a příměstských oblastech.

Projekt bude realizován ve venkovských, městských a příměstských oblastech 8 zemí EU ( Chorvatsko , Německo , Řecko , Itálie , Portugalsko , Česká republika - MENDELOVA UNIVERZITA v BRNĚ , Slovinsko a Švédsko )

Datum zahájení: 1. 1. 2023
Datum ukončení: 31. 8. 2027
Celkový způsobilý rozpočet: 7 028 148 EUR (175 milionů korun),

Projektu se chce účastnit i FACE (Evropská federace pro lov a ochranu přírody), která se zaměří na analýzu a řešení problematiky interakcí vlka a psa se zvláštním zaměřením na útoky vlků na lovecké psy. Lov kopytníků je v mnoha zemích prováděn pomocí loveckých psů, kteří mají vysokou ekonomickou, emocionální a sociální hodnotu. Hlášení o loveckých psech zabitých vlky v Evropě přibývají a do projektu na ochranu svých psů se zapojí i lovci.

https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/101074417

https://www.face.eu/2023/01/press-release-life-wild-wolf-tackling-situations-of-wildlife-approaching-urban-and-periurban-areas/

https://www.schweizerbauer.ch/tiere/ubrige-tiere/wir-wissen-genug-ueber-den-wolf/