Německá výzva k protestu proti vlčí predaci

  • 29. listopadu 2021
  • 2 minuty čtení
  • 1061
Problémy s vlky se nejen v Německu zvětšily a staly se vážnou hrozbou pro další existenci pastevního chovu zvířat v celé Evropě.

Německý spolek Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V. vyzývá chovatele pasených zvířat a zastánce biodiverzity v celé Evropě k podpoře proti predaci.

Jestli podpoříte tuto akci, prosím napište mail nebo přes WhatsApp na níže uvedený kontakt do Německa.

Vítejte na stránkách Přátel německého chovu ovcí!


"Zhasnutá světla pro chov pastevních zvířat."

Bude mít pastevní chov dobytka v Evropě ještě budoucnost?

Všem lidem, kterým leží na srdci pasoucí se zvířata!

Vážené dámy a pánové,

Spolek přátel německého chovu ovcí (Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V.). (FDS) by vás rád požádal o účast v první celoevropské kampani "Zhasněte světla pro záchranu chovu hospodářských zvířat na pastvinách".

Tato celoevropská akce se uskuteční o 3. adventu (12.12) od 19.00 do 20.00 hodin.

Problémy s vlky se nejen v Německu zvětšily a staly se vážnou hrozbou pro další existenci druhově vhodného chovu pastevních zvířat v celé Evropě.

Ploty, pastevci a hlídací psi nejsou v hustě osídlené kulturní krajině ani dostupnou, ani skutečně přiměřenou alternativou!

K tomuto závěru dospěla nejen ministryně životního prostředí Severního Porýní-Vestfálska v souvislosti s rostoucím počtem plotů ve své spolkové zemi.

Je proto zcela nepochopitelné, co je nyní chovatelům pasoucích se hospodářských zvířat předkládáno jako údajný úspěch.

V nedávno zveřejněné praktické příručce o vlcích a v koaliční dohodě o problematice vlků politici nadále skrývají svou neochotu jednat a vést dialog. Skutečnost, že se všechno děje už léta a je to zdokumentováno, je záměrně zamlčována. Pouze vlk se zdá být hoden ochrany. Pasoucí se hospodářská zvířata pravděpodobně ne. Proto to už mnoho chovatelů vzdává a naposled zhasne světlo za svým hospodářstvím.

Proti tomu chceme naší kampaní "Zhasněte světla" vyslat jasný signál, kterého by si měli všimnout politici v celé Evropě. Je třeba konečně jednat a ne pokračovat v současném nefunkčním přístupu!

Pokud máte možnost, zorganizujte takovou akci!

Vyzýváme také regiony, které dosud nebyly postiženy, aby projevily solidaritu.

Všichni, kdo chtějí něco změnit, by se měli zapojit.

Nechte všude v Evropě zhasnout světla, abyste upozornili na naše obavy.

Rádi bychom opět vytvořili mapu Google s umístěním světel. Proto rádi dostaneme Vaši přihlášku na wende.schaf@outlook.de do 10.12.2021 zúčastněných podniků nebo prostřednictvím WhatsApp na 0159-04382931.

S pozdravem

Wendelin Schmücker

Předseda Förderverein der Deutschen Schafhaltung e.V. (FDS)

https://www.wir-lieben-schafe.com/