Návštěva pracovníků AOPK a národních parků u chovatele ve vlčí oblasti.

  • 26. května 2022
  • 2 minuty čtení
  • 307
Ve čtvrtek 26.května 2022 přijel do Vernéřovic u Broumova autobus s pracovníky AOPK a národních parků, kteří se věnují hlavně zemědělství.

Navštívili hospodářství Ing. Tomáše Havrlanta, který se staví kriticky k současnému oficiálnímu přístupu k vlkům. Chová ovce v rajonu vlčích smeček, které už několik let komplikují práci místním zemědělcům se zaměřením na pastevní odchov zvířat. Ve Vernéřovicích a přímo v okolí jeho pastvin došlo k několika útokům vlků.

Vedoucí Správy CHKO Broumovsko Ing. Hana Heinzelová seznámila kolegy s vývojem situace kolem vlků v této lokalitě. Popsala možnosti ochrany stád, využití psů a také úskalí s tím spojené. V rámci CHKO dochází v posledních letech ke zvýšení podílu zabitých telat a mladého skotu oproti ovcím. Hlavně v zimních měsících, kdy nejsou ovce na pastvinách.

Ing. Havrlant představil svůj systém ochrany stáda a popsal využití pasteveckých a ovčáckých psů v jeho praxi. Jako hlavní ochranu proti vlkům používá vysokou pevnou železnou ohradu zabezpečenou proti podhrabání, do které se na noc přehání celé stádo (v současnosti cca 130 bahnic a jehňata, celkem asi 280 ks) z okolních pastvin. Uvnitř se muže volně pohybovat pastevecký pes. V případě bezprostředního pozorování vlků se na noc ještě zapaluje u pastviny oheň. Opatření je zatím účinné, ale má negativní dopad na ekonomiku chovu a welfare zvířat.

Diskutovalo se o účinnosti různých způsobů ochrany stád a přístupu k celé vlčí problematice.

Krátce se také hovořilo o krkavcích, kteří se v této lokalitě slétají do hejna, které dosahuje stovky kusů. V takové koncentraci na jednom místě má jejich přítomnost negativní vliv na biodiverzitu. Napadají také rodící ovce a malá jehňata. Je to chytrý pták, který se dá těžko odstrašit. Podle zkušeností z jiných míst je pravděpodobné, že se časem hejno rozdělí a přesune za novým zdrojem potravy.

Výměna názorů na místě, kde se dají problémy spojené s přítomností vlků přímo „osahat“, určitě přispěla k pochopení vzájemných postojů. A do budoucna snad pomůže i k dosažení dohody přijatelné pro obě strany sporu o přístup k vlkům.

Tomáš Havrlant