Národní shromáždění podporuje chovatele tváří v tvář útokům vlků

  • 12. dubna 2024
  • 3 minuty čtení
  • 695
Tisková zpráva z Národního shromáždění regionu Bourgogne-Franche-Comté ve Francii: Důležitý zemědělský region ve Francii, Burgundsko Franche-Comté, již roky trpí výskytem vlka, který ohrožuje přežití pasených stád a tradiční chov hospodářských zvířat.

Bourgogne-Franche-Comté je region ve východní Francii s největším městem Dijon.

Během jednání Národního shromáždění 11. dubna 2024 se po opakovaných žádostech volených zástupců uskutečnila debata o přítomnosti vlků v regionu. Chovatelům musí být poskytnuta konkrétní opatření na podporu proti vlkům. Pro diskusi o tomto citlivém tématu jsou zásadní zkušenosti z terénu. Proto se poslanci předem vypravili do Saône-et-Loire, aby diskutovali s dotčenými aktéry.Poslanci hovořili s Christianem Decerlem, prezidentem Regionální zemědělské komory, který poskytl reálný obraz soužití s vlkem po mnohaleté zkušenosti:

„Vnucením přítomnosti vlků jsou tradiční chovatelské postupy dlouhodobě odsouzeny k záhubě. Chovatelé, konfrontovaní neustálou přítomnosti vlků v blízkosti stád, jsou zavaleni kolosálním administrativním tlakem a mohou masakru svých zvířat jen přihlížet. Masivně dotovaná ochranná opatření jsou zbytečná: 9 z 10 útoků se odehrává v chráněných stádech.“

„Soužití je nemožné“, to je zkušenost chovatelů, kteří přišli diskutovat s volenými zástupci Národního shromáždění. Émilie a Florent, oběti četných útoků na svá stáda, volají po pochopení od veřejnosti. „Neadekvátní státní Vlčí plán, restriktivní legislativa, permanentní stres, administrativní tlak, chybějící účinné prostředky, jak na útoky vlků reagovat. Stát si dnes musí vybrat mezi chovatelem a predátorem.“

Neustálé útoky vlků, které ohrožují přežití našich chovatelů a jejich stád, si musí konečně vyžádat účinné regionální a národní opatření.

Dnes se jasně prokazuje:


- Z velké části dotovaná ochranná opatření jsou neúčinná


- Počet vlků na území je příliš vysoký, musí být regulováni, aby byla zajištěna ochrana stád


- Nesmí se zamlčovat kolosální nepřímé ztráty pro chovatele: útok vlka znamená traumatizované desítky zvířat a chovy jsou odsouzené ke ztrátě užitkovosti.


- Ekologická ideologie „prospěšnosti vlka ve jménu biologické rozmanitosti" je smrtící pro pasená stáda. Především ovce udržují a zachovává biodiverzitu na našich pastvinách!


- Chov hospodářských zvířat má tendenci mizet, pokud se neudělá nic pro zvrácení tohoto trendu.


Volení zástupci Národního sletu znovu potvrzují svou podporu chovatelům, kteří denně čelí nebezpečí vlků a nemají účinné prostředky, jak se bránit.

Region si vždy vybere raději chovatele, kteří čelí tváří v tvář predátorům a smrtícím ekologickým ideologiím.

https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte-la-cohabitation-avec-le-loup-est-impossible-le-rassemblement-national-soutient-les-eleveurs-face-aux-attaques-de-loup.html

https://www.bourgognefranchecomte.fr/suivez-lassemblee-pleniere-en-direct-12

https://www.youtube.com/channel/UCJdqYsjEAoEDiyc2s96YSJA

https://www.bourgognefranchecomte.fr/sites/default/files/2024-04/ordre_du_jour_ap_11_04_2024.pdf