Nahlaste Evropské komisi problémy s vlky!

  • 6. září 2023
  • minuta čtení
  • 298
Týká se to i Vás! Pište své zkušenosti do Bruselu! Evropská komise v pondělí 4. září 2023 vyzvala místní komunity, vědce a všechny zúčastněné strany, aby do 22. září 2023 předložily aktuální údaje o populaci vlků a jejích dopadech na život v dotčených oblastech.

Všichni obyvatelé, kteří mají zkušenosti s přítomnosti vlků v jejich regionech, mohou do 22. září 2023 popsat a zaslat aktuální údaje o populaci vlků a jejích dopadech na hospodaření a kvalitu života na e-mailovou adresu

EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu.

Své zkušenosti a postřehy můžete klidně psát v češtině.

Že je situace v mnoha regionech kritická, dokládá i apel na vlády jednotlivých států, aby problém s vlky urychleně řešily.

"Vyzývám místní a národní orgány, aby přijaly nezbytná opatření. Současná evropská legislativa jim to již umožňuje," řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Koncentrace smeček vlků v některých evropských regionech se stala skutečným nebezpečím pro hospodářská zvířata a potenciálně i pro člověka."

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4330