Nadace pro péči o divokou zvěř - vlk je škodná!

  • 2. ledna 2023
  • 4 minuty čtení
  • 379
Vlk, který se nereguluje, je jednoduše škodná. Jediný argument zastánců vlků o regulaci divokých kopytníků bere v reálném životě za své. Nefunguje to ani v rozlehlých lesích v USA.

Cíl není vlky úplně vyhubit, ale regulovat jejich počet. Vládní organizace ochrany přírody "US Fish and Wildlife Service" pro oblast, která zahrnuje celou Montanu, Idaho, Wyoming a východní třetinu Oregonu a Washingtonu a také část Utahu stanovila celkový požadovaný počet na 300 vlků. Skutečnost vysoce přesahuje požadovaný stav - oficiálně zdokumentovaných je v rámci oblasti 3 318 vlků!

Sami můžete porovnat se stavem u nás a v sousedním Německu, kde populace vlků je v některých oblastech největší na světě.

V USA očekávají na ploše přibližně 850 000 km² kolem 300 vlků. U nás v České republice na ploše 78 870 km², na ploše 11krát menší a s mnohem větší hustotou zalidnění, už nyní máme kolem 150 vlků a ochránci vlků mluví o nenaplněné populaci.

Posláním nadace FOUNDATION FOR WILDLIFE MANAGEMENT (Nadace pro péči o divokou zvěř) je zajištění obnovy populací kopytníků v oblastech negativně ovlivněných vlky, pomáhat státním agenturám pro správu divočiny při plnění jejich cílů v oblasti regulace vlků, podporovat mládež ve vědomostech o přírodě a vzdělávat širokou veřejnost o negativních dopadech úspěšná reintrodukce vlků na naše populace kopytníků.

Ochránci přírody, a hlavně milovníci vlků, často uvádějí, že člověk by měl přírodě dovolit, aby se „regulovala sama o sobě“, což znamená dvě věci. Zaprvé, že člověk není součástí přírody nebo ekosystému, ve kterém žijeme a spravujeme, a zadruhé, že ponechání přírody, aby se sama regulovala, přinese automaticky požadovaný pozitivní výsledek. Jak to ale ve skutečnosti vypadá, když se příroda sama reguluje?

Výkonný ředitel F4WM Justin Webb za zakladatelé Nadace pro ochranu přírody (F4WM) popisuje počáteční problémy:

"Byli jsme nadšeni, když jsme poprvé viděli vlčí stopy, a ještě víc, když jsme poprvé slyšeli vlčí vytí v zapadákově, kde jsme trávili většinu našeho života.

Kolem roku 2008 jsme si začali uvědomovat, že tam, kde jsou vlci mizí divoká zvěř. Nacházeli jsme těla losů a jelenů. Lidé byli frustrovaní a znechucení skutečností, že mnohá z těchto zvířat nebyla nikdy vlky sežraná, jen je mrzačili nebo zabíjeli. Najednou se na vlky pohlíželo jako na škodlivá zvířata. Nemohli jsme jen tak sedět a dovolit, aby veškerá divoká zvěř, kterou jsme byli zvyklí vídat, byla zničena přemnožením jediného druhu predátora. Chtěli jsme pozorovat rovnováhu, a co bylo důležitější, nechtěli jsme pozorovat další nesmyslné a marnotratné krveprolití. Problém byl v tom, jak dosáhnout požadovaného cíle regulace vlčí populace. Praxe ukázala, že chytání do pastí a lov je velmi nákladný a pohybuje se kolem 500 dolarů za vlka."

Tak se zrodila Nadace pro ochranu přírody (F4WM). Foundation for Wildlife Management, založená v roce 2011 a získání statusu 501c3 (uznání státem) v roce 2012, se rozrostla na více než 3 500 členů ve 42 státech, z nichž většina žije v Idahu a Montaně. Nyní máme sedm zavedených poboček, z nichž pět je v Idahu, dvě v Montaně a nová ve státě Wyoming.

Míra úspěšnosti lovců vlků je méně než 1 %. Vlci mají ve zvyku cestovat na velké vzdálenosti a množí se až o 40 % ročně. Proto se ukázalo jako obtížný úkol zvládnout jejich stále rostoucí počet! Lovci obvykle zastřelí méně vlků, než kolik se rodí každou sezónu.

"Přesto jsme dosáhli dobrých výsledků. S odstraněním více než 1600 vlků zachránila nadace F4WM podle odhadů více než 225 000 losů, sobů, jelenů a hospodářských zvířat na základě vědecky podloženého managementu vlků. (Každý z 1600 vlků spotřebuje 20 kusů velké zvěře ročně po dobu 7 let – 7x20=140x1600 = ušetřeno 225 000!). To vše se děje ve spolupráci se státem bez veřejných nákladů! Pouze na základě financování ze sponzorských darů. Naše náklady činí méně než 830 dolarů za vlka" dodává výkonný ředitel F4WM Justin Webb.

V porovnání s náklady státu Idaho - jejich průměrné náklady na vyšetřování drancování hospodářských zvířat a odstranění problémových vlků činily v roce 2016 v průměru 9 005 USD na vlka, 8 003 USD na vlka na začátku roku 2017 a více než 9 000 USD na vlka v roce 2018... Dobrovolníci z nadace F4WM ušetřili státu a všem občanům 14 400 000 dolarů (1 600 vlků x 9 000 $ za vlka= 14 400 000).

Někdy nám dávají USA za příklad v boji za pokrok v různých oblastech veřejného života. Mělo by to platit i v přístupu k ochraně přírody a v našem případě v přístupu k regulace vlčí populace.

https://www.f4wm.org/

https://www.huntinfool.com/articles/type/partner-articles/foundation-for-wildlife-management

https://www.fws.gov/sites/default/files/federal_register_document/07-3273.pdf

https://fws.gov/