Mýty ochránců vlků - 1. Vlk loví slabé a nemocné kusy

  • 1. listopadu 2020
  • 3 minuty čtení
  • 953
Co je mýtus ? Představa o někom nebo o něčem nekriticky přijímaná, uctívaná a zbožňovaná, smyšlenka, výmysl, blud.

Zastánci vlků používají manipulaci a selektivní výběr informací, aby ukázali, že vlk nepředstavuje vážný problém. Naopak, podle jejich zbožného přání je vlk záchrana našich lesů před kůrovcem a ziskuchtivým myslivcem.

K oblíbeným tématům ochránců vlků patří přemnožená zvěř a pomoc vlků s její regulací. Jedním z posledních příkladů je článek doktorky Jelínkové z AOPK 19.10.2020 na ekolist.cz, kde na obhajobu vlků uvádí … „Jistě se s mnohými shodneme na tom, že (přinejmenším) lokálně přemnožené stavy spárkaté zvěře a prasat se nedaří udržovat na stavech, které by nepůsobily škody na lese a jeho obnově, stejně jako na zemědělských plodinách….. Vlk je vrcholový predátor, člověku je při regulaci stavů zvěře pomocníkem, zvěř je ostražitější, reaguje na jeho přítomnost. Slabé a nemocné kusy nebudou přežívat tak snadno, jako tomu bylo v nedávné minulosti.“ Od jiného odborníka na vlky se můžeme dokonce dozvědět, že vlci budou lovit chráněné bobry, kteří působí škody kolem vodních toků a rybníků.

Ve stejném duchu se vyjadřuje i Hnutí DUHA (27.8.2019, Růžena Šandová, Hnutí DUHA České Budějovice) : „ Vlci loví především slabá, stará nebo nemocná zvířata. Nepohrdne ani mršinami. Plní v podstatě úlohu zdravotní policie. Pouze 10 – 49 % útoků vlka končí pro ně úspěchem. To znamená, že neloví zdravé, perspektivní jedince. Vlk obecný také jako jediná šelma dovede likvidovat přemnožená divoká prasata.“

Možná by se všichni odborníci na vlčí preference při lovu měli podívat na některý z dokumentů National Geographic.

Je to pohádka pro lidi neznalé reality. V našich lesích neskomírá nemocná a slabá zvěř. Myslivci za poslední hospodářský rok do 31.3.2020 odlovili 472 371 kusů srstnaté zvěře, z toho 239 818 kusů divočáků a 103 018 kusů srnčí zvěře. Pro představu to je 1 295 kusů za jeden den.

Kolik vlků by u nás muselo žít, aby se přiblížili k těmto číslům?

Je reálný takový vývoj v nejprůmyslovějším státě v Evropě?

Jaký dopad by vlci měli na populaci ostatních chráněných druhů?

O tom, že si vlci nevybírají slabé a nemocné kusy, mohou povídat myslivci z Machova, kde vlci zdecimovali nejkvalitnější chov muflonů na světě.

Nebo v Chráněné poľovné oblasti (CHPO) Poľana na Slovensku, kde vlci likvidují trofejní kusy jelenů.

Také zástupci německých lesníků konstatují, že přítomnost vlků nemá vliv na snížení škod na porostech.

A v souvislosti s tímto argumentem ochránců vlků by bylo zajímavé dostat odpověď na následující otázku. Je přemnožená zvěř po celé Evropě, kde probíhá vlčí rekolonizace?

Vlci se pod kuratelou Evropské komise, kde si jejich zastánci šikovně vylobovali neúměrný vliv, rozšiřují takřka ve všech státech. Podle argumentů, které používají naši ochránci vlků na všech úrovních (až po odpovědné vysoké státní úředníky), to vypadá, že neschopné hospodáře se zvěří mají všude v Evropě.

Tomáš Havrlant

Obrázek:

https://aluska.org/4-staroveke-techniky-vesteni-ktere-mohou-osvitit-vasi-cestu/