Mohou země EU zasahovat do vlčí populace?

  • 3. dubna 2023
  • 2 minuty čtení
  • 316
Zdá se, že vlk je zlaté tele v politice. Nedotknutelné a tabu. Ale, je to opravdu pravda?

Když dala EU v listopadu 2022 podnět k přehodnocení statusu ochrany vlků, znělo to jako milník v politice vůči vlkům. Parlament vyzval Komisi, aby se zabývala regulací vlků . V březnu letošního roku Evropská komise odpověděla.

Europoslanec Emsland Jens Gieseke z EPP to oznámil 17. března na sociálních sítích. V odpovědi Komise zdůraznila, že členské státy mohou přijmout opatření k regulaci populací vlků.

Ostatní země již jdou touto cestou, jak je vidět v Rakousku, Francii, Švédsku, Lotyšsku aj.

Gieseke na Facebooku citoval odpověď EU na žádost Evropského parlamentu o regulaci vlků:

Zní doslovně:

„Členské státy mohou v souladu se zásadou subsidiarity přijmout opatření, která se odchylují od ustanovení směrnice, aby řešily konkrétní problémy, kterým čelí. V současné době čelí členské země vážným problémům ve vztahu k vlčí populaci, včetně místních konfliktů . [... ] Rozhodnutí o těchto opatřeních přísluší výhradně národním nebo regionálním orgánům. Komise nebude bránit členským státům ve využívání různých odchylek, které mají k dispozici podle ustanovení směrnice.“

Europoslanec Emsland Jens Gieseke dodává: "Stanovisko komise EU je jasné: Jednotlivé země mají možnost zasáhnout do populace vlka. Gieseke zdůraznil: „Neexistuje tedy žádné obecné výmluvy ‚Brusel si to nepřeje‘."

To je informace i pro naše odpovědné pracovníky. Když se chce, tak to jde.

https://www.pirsch.de/news/woelfe-duerfen-eu-laender-doch-die-population-eingreifen-36811

https://de-de.facebook.com/gieseke.europa/