Martin Válek: VLK trochu jinak

  • 2. prosince 2020
  • 6 minut čtení
  • 1103
Mám cca 100 zvířat pasených v Hutisku - Solanci nedaleko Rožnova pod Radhoštěm. V současné době asi spíše jako krmivo pro vlka.

Jmenuji se Martin Válek, chovám Východofrískou ovci , Pravou Valašku a Bílou krátkosrstou kozu, kromě Východofríských ovcí (a i toto plemeno by mělo zřejmě brzy patřit mezi ohrožené druhy díky vlkům a jejich likvidačním zásahům na Broumovsku a Šonovsku) jsou zvířata zapsaná v genofondu ČR, abychom je příležitostně mohli znovuvzkřísit k životu.

Děkuji za informace, které mě a mojí ženu Kateřinu nutí nad celou problematikou výskytu VLKA více přemýšlet, i vzhledem k tomu že mám cca 100 zvířat – v současné době asi spíše jako krmivo pro vlka, pasených v Hutisku - Solanci a dospěl jsem k názoru, že VLK - Nemá rád olovo (v kožichu), ale s tím se asi moc udělat nedá, vzhledem k chování EKOTERORISTŮ, kteří mají na své straně nezasvěcenou veřejnost a ta se bohužel chová hloupě, jelikož je k tomu jednostranně vedena v návaznosti komentářů na veřejných sítích a podobně - což mě mrzí.

Ale dovolil bych si rozvinout detailně Vámi vytvořený slogan VLK TRÁVU NEŽERE, a tím bych se začal zaobírat v širším slova smyslu, a sice: CHRAŇME VLKA, PROTOŽE JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!!!

Vyzvedněme jako chovatelé ovcí a koz přednosti Vlka (tím snad zamotáme hlavu ekoteroru a možná dokážeme zasvětit lidi zdravého rozumu jako hybnou sílu a dostat je na naši stranu!!! V současné době jdou lidi proti nám chovatelům a údržbářům lesních luk a palouků a to je špatně. Použijme zbraně EKOTERORISTŮ proti nim a vysvětleme, proč je VLK užitečný!!

První plus - VLK likviduje Ovce a Kozy, dále nemocná zvířata a zdechliny v lese - i když tyto zvládla likvidovat i liška, rys, jezevec, volně pobíhající psi a kočky ( které lidi vyhodili ze svých domovů) a ostatní obyvatelé lesa a to celých 50 let, než tady znovu „chytrolíni“ vysadili vlka, který celou dobu nikomu nechyběl. Lidé mohli chodit do lesa, sbírat houby, bylinky, lesní plody a to beze strachu o zdraví své a svých DĚTÍ!!! Což v současné době začíná být nemožné a do budoucna bude zakázán vstup do lesů a jakýkoli sběr lesních plodů - jako je to na Slovensku od Fatry až po Tatry, kdy tyto produkty lesa jsou určené výhradě medvědům atd. a lidé je pod pokutou nesmějí sbírat – NATOŽ KONZUMOVAT.

Druhé plus - VLK tím, že vyzabíjel ovce a kozy, udržuje pastviny krásně zarostlé, nepřehledné a plné náletových a plevelných rostlin, z nichž některé jsou k nám uměle zavlečeny a my zemědělci je musíme sekat nebo vypásat , protože to po nás vyžaduje SZIF(státní zemědělský a intervenční fond – kontrolní pracovníci, teda alespoň po mně to chtějí). Ale VLK to vyřeší svou přítomností!!! Půjdu sekat horskou louku a riskovat, že mě napadne VLK nebo medvěd, proti kterému se nesmím bránit, jelikož zabít jej nesmím, a když jej zraním, bude to ještě horší - tak raději ať zabije on mě, já nejsem zákonem chráněný!!!!

Třetí plus - VLK na těchto zarostlých pastvinách úspěšně hospodaří a vyvíjí podmínky pro výskyt klíšťat a ostatních parazitů, na které potom úspěšně onemocní nebo umírají naše děti, srnečky, jelínci, zajíčci a velice chránění živočichové jako chřástal, žáby, vydry, ondatry atd. a to díky klíšťové encefalitidě, borelióze a podobným nemocem, na které jsou i doktoři krátcí.

Čtvrté plus - VLK se časem dostane konečně i k nám do obydlených míst a měst, kde bude úspěšně lovit v parcích a zahradách naše čtyřnohé miláčky, na dětských hřištích a sportovištích naše DĚTI. Ale na druhou stranu bude chudákům bezdomovcům vyjídat popelnice a tyto vyvrácené a rozházené zbytky budou zase pastvou pro potkany a krysy, které roznesou další nemoci, klíšťata, blechy a ostatní nedobroty do našich domovů a to přes parky, hřiště, sportoviště a zelené plochy, kam chodíme venčit naše čtyřnohé miláčky a chodíme s našimi dětmi na procházky a tyto naše dětičky zvednou ze země všechno pro ně zajímavé - to známe všichni.

Páté plus - VLK díky usmrcení ovcí a koz jako přirozených sekaček nás bude nutit sekat svahy a technicky nedostupná místa křovinořezy, automatickými sekačkami a horskými traktory, které vůbec nespalují fosilní paliva a neznečišťují naše ovzduší, faunu a flóru byť jen kapičkou maziv a paliv a neničí jednotnost půdního drnu, který předchází půdní erozi, která na svahu vznikne ve vyjetých kolejích po technice a svah se po deštích následně sesuje do nížiny. A místo krásné horské louky to bude otřesné staveniště bez údržby a nápravy, protože se všichni budou bát o svoje zdraví a život a nepůjdou to tam uvézt do pořádku a osít.


Šesté plus - Užitkovost VLKA je naprosto zřejmá, zbavili jsme se volně pasených ovcí a koz, časem zaniknou i pasoucí se stáda hovězího dobytka a to nepíšu o tom, že v lese nám nezůstane žádný zajíc, srnka nebo vysoká, protože VLK potřebuje žrát, ale za to nám vyvede krásná štěňátka, ze kterých budeme mít všichni nesmírnou radost, ale tato štěňátka budou chtít zase žrát a tady se připomíná pohádka o Otesánkovi. Dále nám vzrostou počty klíšťat, blech a ostatních parazitů. A nebudeme chodit do lesa a doufat, že uvidíme srnky a zajíce nebo si nasbíráme houby, ostružiny, maliny, jelikož budeme mít strach o zdraví nás a našich blízkých. Jo a ty srnky tam nebudou, protože náš milovaný VLK je sežral. Takže Vlk je jednoznačným přínosem pro naši společnost, přírodní krásy a ostatní zákonem chráněná zvířata. Proto je nutné jej chránit a postarat se o jeho dobré zdraví a prosperitu.


Takže si řekněme, že chovat vlka se nám opravdu vyplatí a odpovězme si na dané PLUSY.

Odpověď zní na všechny plusy chovu VLKA - PRYČ S OVCEMI, KOZAMI A OSTATNÍMI HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY!!!

Ta přece „ jenom“ vypásají ty louky, kde se traktor nedostane a člověku se to manuálně dělat nechce. Vypasou nedostupná místa a zbaví louky parazitů a nechtěných rostlin, tím, že se pasou, pohnojí i louky, kde se těžko dostává pěšky, ne tak ještě s hnojivy. Ovce ani koza nezabije jediného chráněného živočicha - tedy pokud na něj nešlápne!!! Ovce i koza ráda uvidí kolemjdoucí lidi a nemá tendenci jim nijak ubližovat a my kolemjdoucí rádi vidíme pasoucí se stádo, které si lačně fotografujeme, případně si děláme selfíčka. A i když se Ovce nebo Koza dostane do města, lidé si je rádi hladí a fotografují se s nimi, ovce ani koza určitě nebere z popelnic jídlo bezdomovcům a nedělá nepořádek s vyvrácenými popelnicemi a podobně. Navíc ovce i koza nám dávají mléko, ze kterého vyrábíme výborné sýry, dávají nám vlnu na oblečení, nebo rovnou celé kůže, na kterých se úžasně sedí nebo leží, ale i vlčí vypelichaná kůže je dobrá - vlastně není, je zákonem chráněný, takže se k této kůži nedostanu - KRUCI!!!

Závěrem bych řekl, že plusů pro chránění vlka je šest a to na jedné a půl popsané straně. Naproti tomu je pár větiček pro chov ovcí, koz a ostatních hospodářských zvířat.

AŤ ŽIJE VLK - SLÁVA, SLÁVA, SLÁVA

Děkuji za Váš čas strávený nad touto mojí úvahou.

Martin Válek - ZATÍM CHOVATEL OVCÍ A KOZ