Kvůli vlkům nebude chov dobytka životaschopný ve velké části Evropy.

  • 8. srpna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 265
Prosperující evropská populace vlků znovu podnítila napětí s komunitou zemědělců v EU, což vedlo evropské zákonodárce k tomu, aby k nelibosti ochránců přírody vyzvali k přehodnocení vysokého stavu ochrany vlků v EU.

Vlkovi je v současné době poskytován status přísné právní ochrany podle směrnice EU o stanovištích, která pomáhá chránit nejzranitelnější a nejcennější evropské druhy v celém bloku.

To znamená, že všechny formy úmyslného odchytu nebo zabíjení vlků ve volné přírodě jsou zakázány.

Nicméně podle Norberta Linse, předsedy zemědělského výboru Evropského parlamentu, rostoucí konflikty mezi farmáři a vlky znamenají, že „situace nyní dospěla do fáze, kdy bude nutné revidovat směrnici o stanovištích“.

124808.jpg

Podle návrhu usnesení o ochraně chovu hospodářských zvířat před útoky vlků, který předložil Lins, by členské státy měly dostat „nezbytnou flexibilitu, aby umožnily uplatnit konkrétní opatření“ k účinnému řešení konfliktů s vlky.

Návrh usnesení získal při projednání v zemědělském výboru Evropského parlamentu (AGRI) získal obecně příznivou odezvu.

„Zemědělství je tím obzvláště postiženo a s velkým znepokojením vidíme rostoucí počet útoků na domestikovaná zvířata,“ řekla Ulrike Müllerová z Renew.

124862.jpg

Europoslanec Herbert Dorfmann zdůraznil, že „by nemělo být tabu diskutovat o potřebě řízení těchto populací“.

96787.jpg

Nizozemský europoslanec Bert-Jan Ruissen, horlivý zastánce rezoluce, zdůraznil dopad, který mají vlci v jeho rodné zemi, kde jsou v posledních letech stále častější konfrontace mezi vlky a dobytkem.

197773.jpg

"Nemůžeme si dovolit stát stranou a nic proti vlkům nedělat," řekl a varoval, že chov dobytka "už prostě nebude životaschopný" ve velkých částech Evropy.

Sdružení zemědělců EU COPA-COGECA , které na problémy s vlky dlohodobě upozorňuje na úrovni EU, ve svém prohlášení varovalo, že navzdory úsilí zemědělců a úřadů, přísný status ochrany velkých šelem činí opatření neúčinnými, dosud přijatá opatření k nastolení harmonického soužití mezi lidmi a volně žijícími predátory byly nedostatečné.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farmers-huff-and-puff-over-return-of-the-big-bad-wolf/