Konference o problémech s vlky v Polsku

  • 26. května 2022
  • 3 minuty čtení
  • 656
Ve středu 25.května 2022 proběhla v polském Valbřichu mezinárodní konference "Nárůst vlčí populace na jihu Dolního Slezska, ohrožení zemědělství a přírodního prostředí". Hlavním organizátorem byla Dolnoslezská zemědělská komora (Dolnośląska Izba Rolnicza) a Polský myslivecký svaz (Polski Związek Łowiecki).

Konference se účastnili zástupci Regionálního ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi (Wrocław) a Oblastního ředitelství státních lesů ve Vratislavi.

Za českou stranu přijel starosta Vernéřovic a pověřenec SCHOK pro vlky Ing. Tomáš Havrlant, místopředseda SCHOK Ing. Roman Cieślar a ředitelka Kanceláře OAK v Trutnově Ing. Marcela Jezberová.

Konference se také účastnili zástupci polské politické reprezentace, za které promluvil primátor města Wałbrzych MUDr. Roman Szełemej, PhD.

Problém s vlky je v Polsku podobný jako u nás a prakticky v celé Evropě.

V Polsku mají velmi dobře zdokumentované nejen škody, které vlci působí na hospodářských zvířatech zemědělcům.

Stejný význam také přikládají škodám na zvěři, kterou vlci dělají v jejich honitbách.

U nás je to ze strany ochránců vlků prezentované jako pozitivní proces, v Polsku naopak. Podobně jako u nás vlci na prvním místě likvidují tamní muflony a trofejovou zvěř.

Velké obavy vyslovují tamní starostové. Každodenně jsou konfrontovaní s obyvateli, kteří hlásí setkání s vlky přes den v blízkosti obydlí. Vlci jsou dokonce pozorovaní v okrajových čtvrtích velkého Valbřichu (115 000 obyvatel).

Tomáš Havrlant ve svém příspěvku představil současnou situaci s vlky v České republice, vývoj v okolních státech a posun v přístupu k vlkům v rámci Evropské unie. Příspěvek byl překládán do polštiny panem Henrykem Luchowskim.

Roman Cieślar pak v polštině seznámil přítomné s postojem SCHOK a postupem vyjednávání se státem. Sám chová na ochranu stáda psy plemene podhalaňský ovčák, které pochází právě z Polska.

Zástupci Regionálního ředitelství pro ochranu životního prostředí ve Vratislavi prezentovali své výsledky monitoringu vlčích rodin v Dolnoslezském vojvodství. Některé smečky částečně zasahují i k nám. Vzhledem k tomu, že se jejich předložené mapy odlišovaly od pozorování a zkušeností některých přítomných, následovala vzrušená debata.

Ochranáři ještě předložili doporučený postup, jak zacházet s vlky, kteří se přibližují k lidem. Tato několika bodová tabulka, založená na stupňujícím se plašení vlků, vychází z doporučení LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) a obdobný postup se snaží prosazovat i naši ochranáři. Navrhovaný postup vzbudil spíše úsměv a rozpaky.

Po oficiálních příspěvcích následovala debata, která potvrdila špatné zkušenosti s vlky a obavy z budoucnosti, jestli se nezačne problém rychle řešit.

Chtěl bych poděkovat polské straně za pozvání na konferenci a možnost podělit se o naše zkušenosti. Dostalo se nám vřelého přijetí.

Spolupráce s Polskem bude přínosná pro obě strany. Tak jako jsme si před časem začali vyměňovat zkušenosti s vlky a s jednáním s úřady s chovateli v Německu, Francii a na Slovensku.

Tomáš Havrlant

https://izbarolnicza.pl/2022/05/16/zapraszamy-na-konferencje-wzrost-populacji-wilkow-na-poludniu-dolnego-slaska-zagrozenia-dla-rolnictwa-i-srodowiska-przyrodniczego/