Konference o budoucnosti pastevectví v Alpách

  • 29. června 2022
  • 3 minuty čtení
  • 298
Alpen.Gipfel.Europa 2022 je přeshraniční fórum pro horské zemědělství v německy mluvících zemích v Alpách. Letos se Alpen.Gipfel.Europa uskuteční pod heslem „Biodiverzita – zůstaňte farmářem v Alpách“

Zaměřuje se na roli horského zemědělství v tomto jedinečném přírodním prostředí. Politici, spolky, ochránci přírody, odborníci na cestovní ruch a vědci z Německa, Rakouska, Jižního Tyrolska a Švýcarska vstupují do konstruktivního dialogu a ukazují řešení pro budoucnost horského zemědělství, které ovlivňuje přítomnost vlků. Sešli se ve čtvrtek 23. června 2022 v 9:00 na Untere Firstalm, poblíž Mnichova. Na alpském summitu je přítomna i bavorská ministryně zemědělství Michaela Kaniberová, jihotyrolský europoslanec Herbert Dorfmann a nový rakouský ministr zemědělství Norbert Totschnig. Zemědělskou profesi zastupují Walter Heidl (Bavorský svaz zemědělců), Joachim Rukwied (Německý svaz zemědělců), Leo Tiefenthaler (Jihotyrolský svaz zemědělců), Georg Strasser (Svaz zemědělců Rakousko) a Thomas Roffler (Svaz zemědělců Bünden ).

Horští farmáři se především obávají o budoucnost za přítomnosti vlků.

Většina lidí si myslí, že se prochází v nedotčené přírodě, když jsou na výletě v horách. Sedláci, ovčáci a pastevci dobře vědí, že to není pravda.

Josef Steinmüller ze Sockhofu u Oberaudorfu s hrdým podtónem říká: „Náš statek existuje 600 let, sousední statek 1000 let. Od té doby je krajina obdělávána lidmi."

onsepp-steinmuller-oberaudorf20220429-l1119694-47516135.jpg

"Jsme ve hrdí, že jsme po staletí byli schopni udržovat všechny funkce ekosystému pomocí našeho systému hospodaření," pokračuje Steinmüller. Zmiňuje zejména velmi vysokou biologickou rozmanitost a uvádí konkrétní květiny, trávy, byliny, zpěvné a dravé ptáky a také čistou vodu. Kvalita půdy se pastvou v žádném případě nezhoršila, ale ve skutečnosti se zlepšila. „Máme přes deset procent humusu, to je vynikající podíl,“ zdůrazňuje farmář.

Horská farmářka Brigitta Regauer z Hagnbergu u Fischbachau připomíná, že alpské pastviny a Alpy nejsou divočinou. "Divočina, to jsou oblasti, do kterých člověk vůbec nezasahuje. Alpské pastviny naproti tomu vznikly cílenou pastvou a cílenou kontrolou stromové populace a jsou navrženy tak, aby byly co nejlepší pro vysokohorské hospodaření. Pokud by se na alpských pastvinách přestalo hospodařit, hranice lesa by se vlivem globálního oteplování zvedla, oblasti by se staly křovinatými a zalesněnými a zvýšila by se eroze."

kon.png

"Ve své ložnici mám skříň z roku 1783, na které je namalovaný obrázek. Zobrazuje světce, ke kterému se uchýlily ve strachu ovce a on míří kopím na vlka. Tady je jasně vidět, že hospodaření a pastva k sobě prostě nikdy nepatřily."

vlkkk.png

"Pastevecké psy se nemohu využívat v oblastech, kde dochází ke konfliktům s turisty. Stále jste jako majitel pasteveckých psů jednou nohou ve vězení. Vlk není sám ohrožen vyhynutím, ale likviduje alpské zemědělství. Potřebujeme oblasti ochrany pastvin bez vlků."

https://alpen-gipfel-europa.com/

https://www.agrarheute.com/management/betriebsfuehrung/alpengipfeleuropa2022-rueckblick-highlights-593698