KAUSA VLK

  • 24. dubna 2021
  • 2 minuty čtení
  • 505
Dokument "KAUSA VLK" jsem připravil v souvislosti s podáním žaloby na stát začátkem roku 2018.

Některé informace jsou vzhledem k posunu vývoje událostí již překonané. Bohužel došlo k předpokládanému nárustu škod a počtu útoků na domácí zvířata.

"Několik posledních let dochází k zásadní změně v naší krajině. Příčinou je rychlý
nárůst populace vlka, který se objevuje v místech, kde byl více než dvě stě let
neznámý. K velké radosti aktivistů v oblasti ochrany přírody a ke zděšení
zemědělců, kteří musí řešit nečekané problémy, ohrožující jejich hospodaření v
krajině. Problém vlka není jen specifikum České republiky, ale s podobným
problémem se musejí potýkat hospodáři ve velké části Evropy. Netýká se jen
chovatelů ovcí, ale i ostatních domácích zvířat, které si pochopitelně vlk zařadí na
svůj jídelníček."

Obsah:

Naše stanovisko ........................................................................ 5
Vlk do naší současné krajiny nepatří. ....................................... 5
Historie ...................................................................................... 5
Část populace vlků můžou být kříženci se psy ........................ 10
Problémy s vlkem v Evropě a v ostatních státech. ................... 11
Francie ...................................................................................... 11
Norsko, Švédsko ...................................................................... 13
Polsko ....................................................................................... 16
Itálie .......................................................................................... 20
Švýcarsko .................................................................................. 23
Španělsko ................................................................................... 24
Německo .................................................................................... 27
Bernd Krewer ........................................................................... 28
Vlk a útoky na lidi ................................................................... 33
Francie – historie útoků ............................................................. 33
Indie ............................................................................................. 34
Rusko ...................................................................................... 35
Švédsko, Finsko ..................................................................... 35
Kanada, USA ............................................................................... 36
Dr. Valerius Geist ........................................................................ 36
Izrael ................................................................................................ 36
Kompenzace za způsobené škody a dotace. ................................. 37
Nechceme žít v zadrátované krajině ............................................... 38
Nechceme volně pobíhající pastevecké psy na pastvinách ................ 41
Žádáme, aby stát upřednostnil zemědělce a ostatní obyvatele před nově příchozí škodící šelmou. ...... 42
Chceme zabránit týrání zvířat ............................................................ 43
Stanovisko ochranářů ...................................................................... 43
Stížnost k Evropské komisi: lov vlků na Slovensku, 2011,2012 ........ 45
Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. – usmrcování psů v honitbě ........... 45
Hnutí DUHA ................................................................................. 46
Prevence napadení stád ............................................................... 47

Případ šakala obecného ................................................................ 48
Situace na Broumovsku .............................................................. 50
Přístup k vlkům v rámci států EU, Norska a Švýcarska ................... 56
Kvóta lovu vlka dravého 2016/2017, 29. 10. 2016, 11:16, SPK ........ 56
Norsko .............................................................................................. 58
Usnesení Evropského parlamentu o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství ........ 59
Čeho chceme dosáhnout ......................................................................... 60
Žaloba na stát ................................................................... 61
Tisková zpráva ..................................................................... 70
Resumé ................................................................................... 72
Jak se řekne „vlk“ v dotčených státech? ................................. 73

Ing.Tomáš Havrlant

KAUSA VLK Ing.Tomáš Havrlant, 2018