Je vlk přenašečem? Smrtící nemoc dobytka pasteurelóza skotu se šíří ve vlčích oblastech v Německu.

  • 11. prosince 2023
  • 3 minuty čtení
  • 219
Vědci prokázali, že existuje spojitost mezi vlčími územími a propuknutím onemocnění pasteurelózou v přírodě a u dobytka. Ohniska se v posledních letech nově často vyskytovala ve vlčích oblastech.

Tato nemoc byla v Německu považována za vymýcenou. V posledních letech se však stále znovu objevují případy onemocnění ve spojitosti s ochranou vlků.

Specializovaný veterinární lékař pro mikrobiologii ve státní laboratoři Berlín-Brandenburg Dr. Peter Kutzer řekl, že má podezření, že vlci by mohli být přenašeči bakterie. Ve studii Kutzer a další kolegové prokázali, že existuje spojitost mezi vlčími územími a propuknutím onemocnění divoké přírody a dobytka. Ohniska se v posledních letech často vyskytovala ve vlčích oblastech.

Studie na mrtvých vlcích ukázaly, že bakterie se vyskytuje v ústní flóře vlků, a proto může být transportována na velké vzdálenosti. Vlk sám neonemocní. Bakterie se však přenáší na divoká zvířata nebo dobytek prostřednictvím vodních zdrojů nebo pokousáním při útoku vlků.

Pasteurelóza se i na člověka přenáší kousnutím a olíznutím kočkou nebo psem přes ránu na kůži. Příznaky kožní infekce se obvykle objevují po 24-48 hodinách. Lidé se slabým imunitním systémem však nemohou tuto počáteční infekci účinně odstranit. To umožňuje P. multocida rozšířit se do krve a někdy i do mozku, což způsobuje otoky, horečku, otravu krve a dokonce i smrt.

U domestikovaných zvířat je léčba antibiotiky drahá a ukázalo se, že je neúčinná.

Onemocnění má obvykle akutní průběh. Zvířata vykazují náhlou depresi, nechuť k pohybu a jídlu, mají vysokou horečku a hojné slinění. Může se objevit krvavý průjem, krvavý výtok z nosu, podkožní edém, kašel a dušnost, které nakonec obvykle vedou ke smrti během 24 až 48 hodin.

Pasteurelóza byla v loňském roce například zjištěna na několika farmách skotu v saském okrese Vogtland. Skot hyne během velmi krátké doby po objevení se symptomů.

Pasteurelóza způsobuje značné ekonomické deficity. Odhaduje se, že jen v severoamerickém chovu skotu způsobí ztráty ve výši 1 miliardy dolarů. Proto je její šíření v Evropě prostřednictvím vlčí populace velmi nebezpečné.

Studie „Re-Emergence and Spread of Haemorrhagic Septicaemia in Germany: The Wolf as a Vector?“ publikovaná 21.září 2021 prokázala vliv vlků na šíření této vážné nemoci v Německu.

„Poprvé jsme dokázali, že masožravci, tedy vlci, mohou přechovávat Pm B jako součást své orofaryngeální mikrobioty. Kromě toho výsledky naší studie naznačují, že vlci mohou přenášet patogen na velké vzdálenosti, což ukazuje na hlavní roli tohoto živočišného druhu v probíhající epidemiologické události HS v Německu“

https://www.mdpi.com/2076-2607/9/9/1999

https://mechpath.com/2017/12/18/pasteurella-multocida/

https://www.agrarheute.com/tier/rind/toedliche-rinderseuche-mecklenburg-vorpommern-wolf-uebertraeger-596122

https://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3875