Jaký je dopad zavedení ochranných opatření?

  • 7. listopadu 2023
  • 3 minuty čtení
  • 191
Zavádění prostředků ochrany stád proti útokům vlků má významný negativní vliv na provoz chovů hospodářských zvířat. Cílem studie provedené ve Francii na farmě střední školy Carmejane (Le Chaffaut-Saint-Jurson, 04) je objektivně kvantifikovat tyto dopady díky pravidelným záznamům pořizovaným na této farmě. K tomu byla srovnávána 2 období: než byla farma konfrontována s predací vlků (rok 2013 a 2014) a období, kdy byla farma konfrontována s predací a instalovala svůj systém ochrany stád (2018, 2019 a 2020).

Dá se předpokládat, že podobné čísla budou platná i pro Českou republiku, jako na této malé farmě ve Francii.

Ochranný systém farmy Carmejane

Od roku 2015 je farma na pastvinách vystavena útokům vlků. Od tohoto data jsou postupně zaváděny prostředky ochrany stád a postupně přizpůsobovány podle překonávání ze strany predátorů. Dnes je ochrana založena na kombinaci několika prvků:

8 pasteveckých psů plemene abruzzský ovčák

Hlídání stáda, když jsou zvířata na pastvině

Noční shromažďovací košáry

Zesílené ploty na travních porostech

Omezení dělení stáda podle potřeb plemenářské práce s cílem omezit počet pastvin, které mají být chráněny

Dopad na provoz farmy a užitkovost stáda

Za prvé, použití hlídacích psů k ochraně stáda ztěžuje například činnost spojenou s péčí o zvěř a s lovem. Aby se omezily konflikty s ostatními uživateli, stádo se již v době lovu (podzim) v revírech nepase, což vede ke snížení počtu dní na pastvě o 39 %.

Omezil se počet různých stád na pastvě, aby se optimalizovala účinnost ochranných prostředků, což vedlo ke snížení efektivity chovu a celkové výkonnosti podniku. Byl zaznamenán zejména pokles oplodnění (-5 bodů) a plodnosti (-20 bodů). Na tomto stádě 350 ovcí představuje tento pokles o 76 jehňat méně.

Vliv na pracovní dobu

Implementace prostředků ochrany: příprava nočních košárů, hlídání stáda, náklady na chov pasteveckých psů a zvýšené administrativní náklady kvůli vlkům generují úvazek 420 hodin ročně. K tomu je třeba připočítat najímání dalšího pastevce na 5 až 6 měsíců v roce.

Ekonomické posouzení realizace prostředků ochrany.

Implementace ochranných prostředků stojí farmu Carmejane téměř 34 000 EUR ročně (přibližně 850 tisíc korun), včetně pracovní doby, poplatků spojených s pasteveckými psy, vybavením a dalším cestováním. Část nákladů pokryjí dotace od státu. I přes tyto dotace na instalaci ochranných prostředků byly vyčísleny vlastní náklady na farmu více než 12 000 EUR ročně.

Autoři: Pierre-Guillaume Grisot, Institut hospodářských zvířat a Aurélien Jeanleboeuf, Ferme de Carmejane

https://idele.fr/umt_pasto/dossiers-et-publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=19646&cHash=fe2d08f2ebf6180bbbdc914b2a7f8002

https://www.leseleveursfaceauxpredateurs.fr/quel-est-limpact-de-la-mise-en-place-des-moyens-de-protection/