Jak se rozhoduje o odstranění vlků ve Švýcarsku?

  • 6. října 2022
  • minuta čtení
  • 341

Úřad myslivosti a rybářství kantonu Graubünden

Nařízení: Regulace vlčí smečky "Moesola"

30.09.2022

"Smečka Moesola je jednou z nejméně devíti vlčích smeček v kantonu Graubünden. První rozmnožení této vlčí smečky bylo zaznamenáno v roce 2021. V průběhu letního období 2022 došlo v domovském areálu smečky k vysokému počtu zabití hospodářských zvířat. Nejvíce byly postiženy ovce. Na základě této výchozí situace a se souhlasem FOEN nařídil Odbor infrastruktury, energetiky a mobility zastřelení dvou mladých vlků. Střelba by se měla odehrávat v oblasti stád nebo vesnic a v přítomnosti několika vlků tak, aby došlo ke změně chování smečky."

Porovnejte s přístupem našich odpovědných úřadů.

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/ueberuns/aktuelles/Seiten/202209301.aspx