Ing. Hana Heinzelová, CHKO Broumovsko- Škody, prevence, újmy

  • 6. března 2023
  • minuta čtení
  • 568
Na krajském jednání SCHOK Královéhradeckého kraje ve Zlíči v sobotu 4.3.2023 vystoupila se svou prezentací k situaci kolem vlků také vedoucí Správy CHKO Broumovsko Ing. Hana Heinzelová

V návaznosti na ostatní informace, které jsou v těchto dnech pro chovatele ve vlčí oblasti důležité, doplňujeme naše stránky o tuto prezentaci.

Vedoucí Správy CHKO Broumovsko Ing. Hana Heinzelová se zabývala vývojem škod v rámci CHKO Broumovsko, ochranou stád, podporou prevence útoků ze strany státu.

Co aktuálně posluchače nejvíce zajímalo byla otázka ÚJMY za stížené zemědělské hospodaření.

Paní Heinzelová upozornila na nutné náležitosti žádosti o újmu, podáním žádosti a její přílohy.

Její prezentace je ke stažení níže.

Ing. Hana Heinzelová, prezentace 4.3.2023 Zlíč - Škody, prevence, újmy