Francie. Vědecká studie: střelba vlků je důležitá!

  • 24. února 2021
  • 4 minuty čtení
  • 591
Ve Francii proběhla rozsáhlá studie o důvodech selhání ochranných opatření před útoky vlků. Její výsledky vyvracejí tvrzení ochranářů o nutnosti vysokého stupně ochrany vlků. Zároveň ukazuje limity účinnosti doporučovaných opatření na ochranu pasených zvířat, jako jsou elektrické ploty, pastevečtí psi a přítomnost pastevců u stáda.

Ve snaze o omezení počtu útoků na hospodářská zvířata, Francie vyvinula od konce 90. let propracovaná opatření na ochranu stáda, jako jsou strážní psi (LGD), posílení lidské přítomnosti, bezpečné oplocení pastvin a seskupení stád v elektrifikovaných nočních kotcích nebo zabezpečených budovách. Všem zemědělcům se důrazně doporučovalo, aby tato opatření s finanční podporou jak z Francie, tak z EU, na svá stáda uplatňovali.

Právě v této fázi jsme dnes v České republice.

Přes všechna přijatá opatření a obrovské finanční a pracovní náklady tato opatření selhávají.

Jak lze vysvětlit selhání francouzské politiky ochrany hospodářských zvířat, a to navzdory rostoucímu množství přidělených peněz?

Kromě nevyhnutelné nedokonalosti ochranných opatření, je prokazatelné, že hlavní důvod vyplývá z adaptability vlků, zejména z jejich schopnosti využívat výhody jejich přísné ochrany.

Ve Francii se vlci přizpůsobili 20 letům příznivých podmínek. Vlci se naučili překonávat zabezpečení stád.

V roce 2019 je přes 90 % útoků vlků na chráněná stáda.

Většina útoků probíhá přes den, což je další zásadní změna v chování vlků.

Vlci se poté, co byli v Itálii vystaveni pytláckému tlaku, cítili bezpečněji ve francouzských Alpách. Nejprve dorazili do hornatého národního parku, kde mohli lovit nezkušenou divokou zvěř. Vlci se postupně rozptýlili na území, kde byla jejich přítomnost nová a nečekaná. Pytláctví vlků bylo ve Francii mnohem méně rozvinuté než v Itálii. Během prvních dvou desetiletí jejich přítomnosti nebyli vlci konfrontováni s nepřátelskými lidmi, například s těmi, kteří byli připraveni střílet, aby bránili svá stáda.

To je vedlo k tomu, aby změnili své chování a zaměřili se na domácí zvířata, jako na relativně snadnou kořist, protože si lidi, zejména chovatele a pastevce hospodářských zvířat, nespojovali s nebezpečím.

Autoři studie na základě svých zkušeností ve Francii a dalších zemích, oficiálních údajů francouzské vlády a vědecké literatury navrhují, aby střelba vlků v těsné blízkosti stád byla integrovaná do sady nástrojů na ochranu hospodářských zvířat.

Cílem je, aby se vyvolal a udržel strach vlků z lidí, a tím se posílila účinnost nesmrtících ochranných opatření.

Výsledek studie je pro nás varovný. Ochrana stád pomoci plotů a psů má dočasný účinek. Pokud pokus o jejich překonání nemá pro vlky v některých případech fatální dopad, jejich účinnost klesá.

Je nutné v určité míře přikročit ke střelbě na vlky při útoku na stáda.

Česká republika je na počátku vlčí expanze. Naivní přístup k jejich absolutní ochraně, který je založený na názorech lidí, pro které jsou vlci nedotknutelní, přináší jenom problémy.

Jestli se přístup našeho státu k vlkům nezmění, budeme muset opakovat chyby, které teď popsala Francie.

Záleží na politické reprezentaci, jestli se u nás najde odvaha k zásadní změně v přístupu k vlkům.

Určitě to nebude na základě současného Programu péče o vlka obecného, který byl přijat v rozporu s názory realisticky uvažujících zemědělců a myslivců.

Studie byla publikovaná 20.ledna 2021 ve vědeckém časopise The Rangeland Journal 42 (6) 401-413 https://doi.org/10.1071/RJ20046. Podílel se na ní INRAE, NÁRODNÍ VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FRANCIE a jeho dceřiná společnost COADAPHT , síť výzkumných pracovníků patřících k několika organizacím, které se zajímají o koadaptační procesy predátorů a lidí na jejich území.

https://www.publish.csiro.au/rj/RJ20046

https://www.inrae.fr/

https://coadapht.fr/fr

https://cerpam.com/wp-content/uploads/2021/01/Meuret-et-al._2020_MissingShots_TRJ-Traduit-FR.pdf

počítačový překlad studie do češtiny

Missing shots: has the possibility of shooting wolves been
lacking for 20 years in France’s livestock protection
measures?

Chybějící výstřely: chybí ve francouzských opatřeních na ochranu hospodářských zvířat 20 let…