Evropský parlament varuje před šířením vlčí populace

  • 24. ledna 2022
  • 2 minuty čtení
  • 413
Zemědělský výbor vyzývá Evropskou komisy, aby s nekontrolovaným rozmnožováním vlků něco udělala. V ohrožení je chov dobytka, ochrana hrází a šlechtitelské programy pro původní stará plemena.

V některých regionech EU se musí počet vlků rychle snížit. Shoduje se na tom většina členů zemědělského výboru Evropského parlamentu.

Na svém jednání 10.ledna roku 2022 v Bruselu výbor EP pro zemědělství a rozvoj venkova, kterému předsedá německý poslanec Norbert LINS, projednával situaci kolem vlků a ochraně pastevního chovu zvířat. V prohlášení chtějí vyzvat Evropskou komisi, aby jednala.

Deklaraci na ochranu chovu hospodářských zvířat podpořila většina politických skupin v první rozpravě v zemědělském výboru EP.

Vlky jako obrovský problém pro život na venkově, chov pasených zvířat a vzhled krajiny vidí poslanci napříč státy a napříč politickým spektrem.

Podle Norberta Linse, který deklaraci vypracoval, vlci již nejsou v některých regionech chráněným druhem. „Naopak, vlci se přemnožili natolik, že na pastvinách ohrožují ovce a krávy,“ varuje Lins.

Po 30 letech musí být směrnice EU o stanovištích revidována, protože brání odstřelu přebytečných vlků.

Poslanci vyjádřili politování nad tím, že Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu odmítl spolupracovat a nechtěl toto téma zatím zařadit na pořad jednání.

Německá europoslankyně Marlene Mortlerová obviňuje výbor EU pro životní prostředí z nečinnosti: „Protože příslušný výbor pro životní prostředí nechce jednat, my v zemědělském výboru nyní přebíráme iniciativu k jednání. Farmářům to dlužíme." říká Mortlerová.

Evropští zemědělci potřebují rychle realistická a praktická řešení. Mortler se odvolává na nové ekologické nařízení EU . D je v platnosti od začátku roku a stanoví pro některé farmy celoroční pastvu.

Italský křesťanský demokrat Herbert Dorfmann vysvětlil, že je třeba uniknout ideologické debatě a vzít na vědomí rostoucí ztráty od útoků vlků v chovech zvířat. Martin Häusling ze Zelených uvádí, že v některých regionech vlk ohrožuje ekologicky žádoucí pastvu.

„Vlci už nejsou ohroženým druhem, naopak ohrožují jiná zvířata.“

„Ochranáři se k problémům s vlky staví, jako by žili na jiné planetě.“

Poslanci navrhují přepracování Směrnice o stanovištích z roku 1992 kvůli odlišnému stavu oproti době přijetí. Týká se to hlavně vlků. Navrhnou se oblasti bez vlků, snížení jejich ochrany a jednodušší povolení ke střelbě.

Celou debatu zemědělského výboru EP si můžete s českým překladem prohlédnout na

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/committee-on-agriculture-and-rural-development_20220110-1545-COMMITTEE-AGRI

čas 16:23:45, nastavte češtinu

https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/eu-parlament-agrarausschuss-warnt-vor-ausbreitung-der-wolfspopulationen-12800757.html