Evropská politika ochrany přírody je v rozporu s politikou rozvoje venkova.

  • 23. listopadu 2022
  • 3 minuty čtení
  • 279
Stane Bergant, člen Asociace svazů ekologických zemědělců Slovinska a strany SLS má na současnou evropskou provlčí politiku jasný názor potvrzený vlastní praxí.

Podle Stane Berganta je evropská politika ochrany přírody v rozporu s politikou rozvoje venkova.

Strana SLS také lobuje v Evropském parlamentu se svou iniciativou za razantní snížení počtu velkých šelem ve Slovinsku. Na společném jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a životní prostředí byla předložena petice Svazu zemědělců Slovinska, která požaduje, aby byli vlci zachováváni pouze v oplocených komplexech v rámci státních lesů a aby byli stříleni jinde.

„Obyvatelé venkova jsou zbaveni svých základních lidských práv. Ztrácíme biodiverzitu, možnost pěstování zdravých biopotravin, zemědělskou půdu a soběstačnost. Mnoho směrnic a usnesení přijatých na národní a evropské úrovni přikládá zvláštní váhu rozvoji venkovských oblastí. Politika ochrany velkých šelem funguje přesně opačně,“ uvedl Bergant v iniciativě, která byla vyhlášena jako petice Asociace ekologických zemědělců Slovinska.

Bergan v emotivně nabitém projevu zdůraznil, že na jeho farmě zabíjely šelmy surově jeho zvířata a že by si přál, aby jeho vnoučata zůstala na venkově a pěstovala zdravé biopotraviny.

"Slovinské farmy jsou relativně malé, ekonomická situace jim neumožňuje uživit se pouze základní činností, proto hledají doplňkové aktivity mimo zemědělství. V posledním období roste především agroturistika. Bez zemědělství ztrácí život v předalpském a alpském světě smysl", nastínil podmínky pro hospodaření ve Slovinsku.

"Před vstupem Slovinska do EU byly velké šelmy jen na jižní a východní části země, ale v posledním období se vlk "kvůli ochraně" rozšířil do vnitrozemí země, předalpských a vysokohorských oblastí , což je pro slovinský venkov velký problém," zdůraznil Bergant.

Podle Berganta je kvůli obtížnému terénu a členitosti turistických tras obtížné zavést ochranná opatření proti útokům vlků. Postavením ochranných plotů a zavedením ochrany zvířat s pasteveckými psy bychom „ pokazili původní krajinu “. Farmy jsou „příliš malé a příliš slabé“ na to, aby chránily stáda s pastevci.

Bergant také vyvrátil falešné závěry vlčích aktivistů z projektu Slowwolf Project, že v letech 2008 až 2018 se počet útoků velkých šelem na hospodářská zvířata a škody způsobené těmito útoky snížily díky účinnému provádění ochranných opatření. „Čísla ukazují, že tento pokles je prostě důsledkem ukončení hospodaření a poklesu stavů hospodářských zvířat. Jen v Kočevském kraji se počet ovcí snížil ze 4000 na 300.“

Vlk není v EU ohrožen. „Prosím, nenechte byrokraty a romantické ochránce přírody, a zejména ne soudy, rozhodovat o tom, jak s vlky naložit. Myslivci a zemědělci to vědí mnohem lépe, kvůli nim vlk přežil,“ uzavřel Bergant.

https://www.delo.si/novice/okolje/sls-s-peticijo-za-odstrel-volkov-lobira-tudi-na-evropskem-parketu/