Evropská komise navrhla snížit stav ochrany vlků v Evropě

  • 21. prosince 2023
  • 5 minut čtení
  • 255
"Koncentrace vlčích smeček v některých evropských regionech se stala skutečným nebezpečím, zejména pro hospodářská zvířata," uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová v prohlášení zveřejněném ve středu 20.12.2023 ráno.

Evropská komise navrhla snížit stav ochrany vlků v Evropě na základě nových znepokojivých údajů, což vedlo k pobouření ze strany ekologických aktivistů.

Komise navrhla, aby EU prosadila snížení statusu vlků podle Bernské úmluvy, mezinárodní úmluvy o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin v Evropě. Tím se otevře možnost lovu vlků v EU.

Evropská komise navrhuje, aby se změnil status vlků obecných. Ti jsou aktuálně podle mezinárodní úmluvy „přísně chráněni“. Podle komise by byl dostatečný status jen „chránění“.

"Kvůli nedomyšlené vysoké ochraně vlčí populace její rychlá expanze vedla k rostoucím konfliktům s lidskou činností, zejména pokud jde o škody na hospodářských zvířatech, a k silnému tlaku na určité oblasti a regiony."

"Koncentrace vlčích smeček v některých evropských regionech se stala skutečným nebezpečím, zejména pro hospodářská zvířata," uvedla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová.

Dodala, že návrh Komise je prvním krokem k „větší flexibilitě“ pro místní orgány, aby „aktivněji řídily kritické koncentrace vlků“.

Podle Komise návrh na změnu stavu ochrany z „přísně chráněného“ na pouze „chráněný“ vychází z nových údajů o populacích vlků v EU, které byly shromážděny na základě výzvy místních úřadů a dalších subjektů k předkládání návrhů zahájené v září letošního roku.

Zpráva zveřejněná spolu s návrhem Komise, odhaduje, že v roce 2023 žije v EU přibližně 20 300 vlků a že celkový počet vlků v EU se stále zvyšuje.

Pokud jde o dopad vlků na chov hospodářských zvířat, zpráva uvádí, že „škody na hospodářských zvířatech se zvýšily s rostoucí populací vlků“.

Podle zprávy zabijí vlci ročně 65 500 kusů dobytka, z nichž většinu tvoří ovce a kozy.

„ Celkový dopad vlků na chov hospodářských zvířat v EU je vzhledem k počtu chovaných zvířat nízký, ale na místní úrovni je tlak na venkovské komunity v určitých oblastech vysoký,“ uzavírá zpráva.

Aktivisté, kteří bojují za ochranu vlků, odmítají vidět realitu a rozhodnutí Komise hlasitě kritizují. „Toto rozhodnutí Evropské komise je hluboce znepokojivé" řekla například Joanna Swabe, vrchní ředitelka nevládní organizace na ochranu zvířat Humane Society.

Environmentální nevládní organizace WWF poukázala na skutečnost, že ještě v říjnu 2022 EU odmítala švýcarský tlak na snížení stavu ochrany vlků podle Bernské úmluvy s argumentem, že "vlk nedosáhl příznivého stavu ochrany ve většině členských států EU. Nechápeme, proč se pohled na příznivý stav vlčí populace během jednoho roku tak výrazně změnil".

V minulosti se různé neziskovky mohly spolehnout na podporu ze strany Bruselu při prosazování své představy o soužití s vlky. Vlk měl podle jejich názoru žít bez jakéhokoliv omezení prakticky všude. Jejich počet by měl být závislý pouze na dostupnosti potravy.

Komisař EU pro zemědělství Janus Wojciechowski naopak návrh hájil a řekl, že je „založen na hluboké analýze všech dostupných vědeckých a technických údajů“ a odráží „výzvy, kterým čelí zemědělci a venkovské komunity“.

„Návrat vlků představuje významné výzvy v řadě oblastí, zejména pro pastevectví, v již tak obtížném socioekonomickém kontextu,“ argumentoval na obranu regulace vlčí populace Wojciechowski.

Je ještě potřeba učinit několik legislativních kroků, než se postavení vlků v EU v praxi změní.

Evropští chovatelé toto rozhodnutí Evropské komise vítají. Zároveň však upozorňují, že je to jen první krok k zachování biodiverzity, která je spojená s pastvou hospodářských zvířat a k ochraně samotných pasených zvířat před útoky vlků. Bude ještě dlouho trvat, než se rozhodnutí promítne do praxe a obrátí se trend opouštění pastvin a úbytku pasených zvířat.

Militantní vlčí aktivisté už hledají všechny možnosti, jak sabotovat regulaci vlků a záchranu pasených zvířat v postižených oblastech.

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-proposes-lower-protection-status-for-europes-wolves/

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/rostouci-pocty-vlku-predstavuji-problem-snizme-jejich-ochranu-navrhuje-evropska-komise

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5d017e4e-9efc-11ee-b164-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-299076073

https://www.reuters.com/business/environment/eu-commission-proposes-lowering-wolf-protection-status-europe-2023-12-20/

.

.

.

Komentář

https://ekolist.cz/, Břetislav Machaček

21.12.2023 08:40

Zkušenosti předků přehlíželi "vědci", ochranáři i politici. Nyní zjišťují
to, co předci věděli stovky let, ale pokus stál "ZA TO"! Miliardy rozházené
na ploty, elektrické ohradníky, Vlčí hlídky, fotopasti, pastevecké psy,
odškodnění za zabitá zvířata a k tomu škody na přírodě(zarůstání opuštěných
pastvin, místní likvidace desetiletí šlechtěné zvěře) a psychice chovatelů. Sakra drahá zkušenost, když se přehlíží zkušenosti předků s vlky v kulturní
krajině! Zatím to je opatrné couvání od totální ochrany, ale časem to bude
poněkud razantnější. Společnosti nemohou politici náhle povědět, že udělali
chybu a tak omezí ochranu vlků nenápadně až k situaci, že to přenechají
jednotlivým zemím k vlastnímu posouzení. Tady bude záležet už pouze na jejich politicích, jak se rozhodnou. Je mi líto zapálených vlkomilů, že
je zrazují jejich vzory, ale hlupák si o to koleduje, když pouze slepě
bez přemýšlení něčemu a někomu věří!