Europoslanec Tomáš Zdechovský vyzval 13.10.2020 k okamžité akci ministra Richarda Brabce.

  • 13. října 2020
  • 2 minuty čtení
  • 699
Broumovsko trpí útoky vlků. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), vyzval k okamžité akci ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) 13.10.2020

Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 1442/65
Praha 10, 100 10
K rukám ministra Mgr. Richarda Brabce

V Bruselu dne 13. října 2020
Vážený pane ministře,


obracím se na Vás ve věci návratu celoevropsky přísně chráněného vlka do naší krajiny,
který s sebou přináší mnoho komplikací, kdy dochází zejména ke škodám na hospodářských
zvířatech, ale i k obavám veřejnosti z případného napadení těmito šelmami. Jak jistě víte, vlků
v České republice od roku 2014 neustále přibývá a v roce 2019 dle údajů z terénního
monitoringu byli vlci přítomni celkem v 18 teritoriích. Situaci bohužel komplikuje právní
úprava, která vlka kategorizuje jako celoevropsky chráněnou šelmu a z mého pohledu ji neřeší
ani nová strategie rezortu životního prostředí „Program péče o vlka“.

Jsem si vědom, že vlk je ohroženým druhem, a tak standard jeho ochrany nelze
snižovat, nicméně je potřeba hledat cesty, jak situaci zlepšit. Proto se na Vás obracím
s dotazem, zda by bylo řešením zajištění odchytu, kdy by vlci mohli být převezeni např. do
oblastí, kde je výskyt vlka menší či dokonce žádoucí, případně zda uvažujete nad opatřením,
které by částečně redukovalo rozmnožovací schopnost vlků?

Předem děkuji, že se tímto podnětem budete zabývat.

S pozdravem,

Tomáš Zdechovský
Poslanec Evropského parlamentu

Zdechovský Brabec 13.10.20.png

https://www.zdechovsky.eu/userfiles/posts/October2020/C9krrCi41IGRZEmL9WyK.pdf