Ekologické organizace ve Švýcarsku prohlásily, že vlk není slučitelný s tamním zemědělstvím.

  • 21. července 2022
  • 3 minuty čtení
  • 540
Předseda Tyrolského farmářského svazu Josef Geisler hlásí "průlom" v přístupu k vlkům ve Švýcarsku. Kantonem Graubünden koluje dokument, v němž ekologické organizace Pro Natura, WWF a skupina Wolf Schweiz vyzývají k „rychlé a cílené akci kantonu Graubünden, pokud jde o zastřelení problémových vlků“.

Obrat v ekologických organizacích ve Švýcarsku

Důvodem tohoto společného dokumentu je nepřijatelné konání vlčí smečky v oblasti kolem Piz Beverin, protože vykazuje chování, o kterém se dříve předpokládalo, že vlčí smečky něco takového neudělají. Ochranáři se v prognóze vývoje soužití s vlky zásadně mýlili.

Porovnejte přístup ochránců přírody k odstranění problémových vlků ve Švýcarsku s naší realitou. U nás je na malém území mnohem více škod, ale AOPK a neziskové organizace prohlašují, že na rozhodnutí mají 90 dnů a že za útoky v obydlených oblastech nemohou vlci, ale chovatelé.

V posledních letech rostly útoky na zabezpečená stáda a v posledních měsících se smečka zaměřila na krávy, telata, osla, přiblížila se opakovaně k lidem a už několik dní vyvolává rozruch, protože začala útočit na krávy bez tržní produkce mléka přes den v blízkosti lidí.

Také v kantonu Wallis byl nedávno povolen k odstřelu vlk, protože během poměrně krátké doby strhl 14 ovcí z chráněných stád. Ve Švýcarsku byli nyní vydáni ke střelbě celkem tři vlci, kteří zabili několik hospodářských zvířat.

„Ve Švýcarsku si lidé stále více uvědomují, že postupy ochrany hospodářských zvířat v mnoha oblastech nefungují a že alpské pastevectví je vážně ohroženo. Situace ve Švýcarsku a zejména v kantonu Graubünden dává důvod rychle jednat i v Rakousku,“ říká Geiser.

images.jpg

Ani v Rakousku to nejde bez průtahů. Je důležité řídit populaci vlků v alpském regionu zodpovědně a s rozvahou, než bude pozdě a situace již nebude pod kontrolou. Rakouští zemědělci jsou také zklamaná zejména z chování ekologických organizací a organizací na ochranu přírody v jejich zemi, na rozdíl od realističtějšího přístupu ve Švýcarsku.

„Automaticky podávají námitky proti odstranění problémových vlků, aniž by se podívali na situaci na místě,“ zlobí se Geisler, protože právní základ pro rychlé odstranění vznikl na úrovni státu, ale je zneužíván aktivisty.

„Ve Švýcarsku si i ekologické organizace nyní uvědomily, že takhle to dál nejde. Vlk není slučitelný s alpským zemědělstvím,“ vyzývá Geisler jak rozhodující činitele na úrovni EU, tak zástupce všech organizací na ochranu životního prostředí a přírody, aby se, pokud jde o vlky, postavili realitě, „aby se věci konečně daly do pohybu, než bude příliš pozdě“.

V komentáři se píše: "Mezi vlky a chovem dobytka neexistuje soužití. Projekt selhal. Organizace ochrany přírody by měly převzít odpovědnost a nahradit státu škody, které způsobily financováním kampaně proti novému zákonu o myslivosti a regulaci vlků. Nyní se k vlkovi už nemusí vyjadřovat. Ukázalo se, že jsou k tomu nekompetentní."

https://www.schweizerbauer.ch/tiere/wolf-schweizer-den-ernst-der-lage-erkannt/

https://www.topagrar.at/management-und-politik/news/geisler-wwf-co-fordern-rasches-handeln-beim-abschuss-13152503.html

https://www.schweizerbauer.ch/regionen/suedostschweiz/gr-naturschutzorganisationen-fuer-wolfabschuss/