Doporučené ceny za zabitá zvířata

  • 18. října 2022
  • minuta čtení
  • 422
Doporučené ceny ovcí a koz při stanovení výše náhrady škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů poskytovaných podle zákona č. 115/2000 Sb., v jeho platném znění.

Za účelem sjednocení postupu a usnadnění stanovení výše náhrady škod byl Svazem chavatelů ovcí a koz, z.s. (SCHOK) sestaven ceník jednotlivých kategorií zvířat. Použití tohoto ceníku doporučilo v rámci společného jednání Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

bbb.png

* Plemeník splňuje požadavky na zařazení do plemenitby (rodiče zapsané do plemenné knihy, splňuje podmínky stanovené radou plemenných knih pro klasifikaci, plemeník byl vybrán do odchovu oprávněnou osobou dle plemenářského zákona).

** Doloženo potvrzením o původu (POP), nově zootechnickým osvědčením (ZO).

*** Doloženo potvrzením o mléčné KU nebo schválenou dojírnou nebo fakturací za prodej mléka nebo výrobků

Ceník slouží pro výpočet výše škody na vymezených domestikovaných zvířatech dle vyhlášky č. 126/2021 Sb. o způsobu výpočtu výše škod vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ceny jednotlivých druhů zvířat a jejich kategorií vychází, po projednání s Ministerstvem zemědělství, z údajů Svazu chovatelů ovcí a koz a Českého svazu chovatelů masného skotu, k roku 2022. U zvlášť cenných jedinců je ke stanovení ceny možnost zpracování odborného posudku chovatelskými svazy.

https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-vyse-nahrad-skod/