Claude Font, generální tajemník FNO

  • 16. října 2020
  • 2 minuty čtení
  • 697
Claude Font, generální tajemník FNO, odpovědný za šelmy:"Jsme svědky úplné neschopnosti státu chránit dobytek a pastevectví."

Pan Claude Font má farmu v Auzonu, poblíž Brioude v Haute-Loire, chová se svou ženou 450 bahnic. Od roku 2014 je Claude Font odpovědný za problém „Vlk“ pro Fédération Nationale Ovine. Účastní se různých konzultací pořádaných státem, zejména národní skupinou Loup (Vlk)

Svůj názor na problematiků vlků řekl jasně.

"Na setkání chovatelů mluvíme poslední dobou o budoucnosti tohoto sektoru. Téma útoků vlků zastínilo všechny ostatní problémy, které obvykle projednáváme. Útoky vlků na nás mají negativní důsledky a ohrožují přizpůsobivost našich farem výzvám zítřka. Ochrana před predací zaměstnává mysl a čas chovatelů. Dokud bude predátorský tlak na ovčí farmy tak velký, nebudeme moci vést zásadní diskuse, pokud jde o vyhlídky a dynamiku našeho odvětví.

Program péče o vlka byl navržen tak, aby splňoval dva cíle: zachování příznivé populace vlka a ochranu pastevectví. Je zřejmé, že druhý cíl není splněn. Počet útoků a obětí stále roste a počet vlků je výrazně vyšší, než se očekávalo.

Poslední sčítání vlků nám ukazuje 530 vlků ve Francii na konci zimy 2018, zatímco cílem vlády bylo 500 vlků na konci současného Program péče o vlka, tj. v roce 2023. Toto číslo 500 vlků je velmi důležité , protože jde o prahovou hodnotu demografické životaschopnosti druhu stanovenou státem po konzultaci s ONCFS a Národním přírodovědným muzeem.

Aby chovatelé mohli znovu získat klid, musí jim být poskytnuty prostředky k účinné ochraně stád. Za tímto účelem musíme umožnit střelbu na vlky všem chovatelům, kteří žijí ve vlčích zónách. Je bezpodmínečně nutné, když se vlk přiblíží, aby mohl chovatel hájit své stádo se zbraní v ruce.. Žádáme o aktivní obranu našich farem, nikoli o pasivní obranu, jako je tomu v současnosti za pomoci pasteveckých psů, sítí, zavírání stád v pevných, vysokých. ohradách. Tato aktivní obrana nutně zahrnuje střelbu, nikoli k vymýcení vlka, ale k obraně stád.

Požadujeme snížení úrovně ochrany vlka ze statusu přísně chráněného druhu na chráněný druh podle Bernské úmluvy a Směrnice o stanovištích."

http://www.leseleveursfaceauloup.fr/portfolio/claude-font-secretaire-generale-de-la-fno-en-charge-du-dossier-predation/