Cíle vlčí propagace podle Německé asociace zemědělců.

  • 13. října 2020
  • 3 minuty čtení
  • 593
Pětistupňový proces návratu vlka v Německu. Jak funguje propaganda kolem vlků. Cílem je rewilding.

Německé asociace zemědělců (Deutscher Bauernverband): Nová okupace venkova.

Rozšiřování vlka: jak vlk vytlačuje pasoucí se zvířata v Německu.

Celospolečenské přijetí vlků snadno a rychle v pěti krocích.

Rychlá populační dynamika a mechanismy šíření a zakládání nových smeček jsou známé a fungují spolehlivě. To je patrné z čísel o nekontrolovatelném rozšiřování vlků.

Podle Německé asociace zemědělců. (Deutscher Bauernverband eV) je potřeba se vrátit o krok zpět a prozkoumat jak manipulují vlčí aktivisté veřejností. Mají nacvičený pětistupňový proces pro introdukci vlka v Německu.

1. Ve zprávách pro veřejnost má vlk romantický obraz pyšného, ​​ušlechtilého divokého zvířete vhodného pro mazlení. Žere pouze nemocná divoká zvířata, je plachý, vyskytuje se daleko od ohrad, je ohrožen vyhubeními atd. Je věnována pozornost tomu, aby se z nepříjemných faktů nestal veřejný problém. Vlčím ideologům to funguje v médiích velmi dobře.

2. Kolem vlka funguje široce založená ekonomika (získávání finančních prostředků, sponzorství, dary, rozsáhlý systém vlčích poradců, prosperující obchod s pasteveckými hlídacími psy). To vše je samozřejmě spojené s pracovními místy, které jsou navázané na projekty, které jsou financované z daní.

3. Právní předpisy z ochrany přírody a druhů jsou kreativně interpretovány tak, že vlk je ve skutečnosti nedotknutelný.

Někdy dochází k absurdním výkladům zákona: Házení kamenů, abychom odradili vlky ano, ale pouze v případě, že vlka nezraníte.

4. Když v médiích hovoří zemědělci a majitelé pasoucích se zvířat, kteří trpí tím, co se kolem vlků děje, jsou zesměšňováni, jejich názory bagatelizovány a zpochybňovány.

Postižení chovatelé mají povinnost poskytovat důkazy.

Přitom ochránci vlků mají monopol na analýzu DNA, které se vyhýbá validaci a externím kontrolám.

Zemědělce trápí pomalá kompenzace, která je spojená s diskusí o tom, zda náhodou neútočil místo vlka zatoulaný pes.

Jsou jim stále vnucovány utěšující koncepty ochrany stád, které ve skutečnosti stáda nechrání.

Kvůli průtahům ochránců vlků je prakticky nemožné dosáhnout odstranění specialistů na domácí zvířata mezi vlky.

5. Propagace vlků a bagatelizace problémů jsou velmi důležité. Záměrně se manipuluje s čísly. Pro veřejnost se uvádějí smečky místo celkového počtu vlků, uměle se dělí populace a používají se zastaralá publikovaná čísla. Komunikaci ve veřejných diskuzích manipulují aktivisti, kteří zastrašují autory kritických hlasů na vlky.

Vlk vytlačuje pasoucí se zvířata

Za těchto podmínek a kvůli absenci přirozených nepřátel a dobrým zásobám potravy populace vlků předvídatelně roste exponenciálně. Mladí vlci pravidelně odcházejí z každé smečky, což zase vytváří nové smečky na nových územích. Inteligentní a flexibilní zvířata se bez problémů přizpůsobí novým stanovištím a také najdou svou kořist, nejlépe na pastvinách, kde to není tak namáhavé. Je jen otázkou času, než bude obsazena celá republika, včetně intenzivně využívaných travních porostů, venkovských a městských oblastí.

Stejně tak je jen otázkou času, kdy chovatelé pasoucích se zvířat ztratí chuť nejen v Sasku a Braniborsku, ale všude v Německu vyrábět pouze vlčí krmivo nebo zastavět všechny travní porosty v Německu ploty a stádovými hlídacími psy. Travní porosty budou stále více ležet ladem, celé oblasti postupně degradují.

Celá situace kolem vlků dělá dojem, že tento vývoj je zaměřený na získávání půdy pro účely ochrany přírody bez zásahu lidí, na rewilding.

The Rewilding Foundation.jpg

Téma ochrany druhů a biologické rozmanitosti je samozřejmě širší a rozmanitější než emocionálně nabitá otázka soužití s vlkem. Je to však příklad vnucování nekompetentních názorů arogantním způsobem. Vypadá to tak, že celý systém propagace rozšíření vlků je nejen navržen tak, aby trvale vytvořil zákopy mezi zemědělci a uživateli půdy a ochránci přírody.

https://www.bauernverband.de/standpunkte/standpunkt/die-neue-landnahme