Braniborsko má nejvyšší hustotu vlků na světě

  • 26. září 2022
  • minuta čtení
  • 271
Počet zabitých hospodářských zvířat se v Braniborsku oproti předchozímu roku zvýšil o 35 procent.

K útokům na domácí zvířata dochází stále ve větší míře i přes nákladná preventivní opatření.

Ubývá počet ovcí, které mohou vlci snadněji ulovit a tak se přeorientují na skot, koně a psy.

Mezi 1173 potvrzenými obětmi vlčích smeček v Bavorsku je letos také 172 kusů skotu, koní, alpak a psů.

Prezident Braniborského zemského mysliveckého spolku Dr. Dirk-Henner Wellershoff v tiskové zprávě kritizoval vlčí politiku v Braniborsku: „Nové nařízení o vlcích, které nedávno vstoupilo v platnost, je technicky nečisté, nepřináší právní jistotu pro myslivce a v žádném případě problém s vlky nevyřeší. Přijetí vlka se ve venkovských oblastech je téměř nulové.“ Podle Wellershoffera aktuální čísla ukazují, že udržitelný počet vlků pro Braniborsko musí být jasně definován a musí být umožněno aktivní odstranění vlků prostřednictvím kvóty odstřelu.

Akční aliance Forum Natur (AFN) představila na konci ledna 2022 odborné 3. vydání plánu řízení vlků. Podle předloženého modelu musí být ve vlčím roce 2022/23 odstraněno celkem 80 vlků.

https://www.pirsch.de/news/wolf-ein-drittel-mehr-risse-und-weltweit-dichtester-bestand-36188