Bez regulace to nejde. Švýcarsko předvádí příkladný management vlků

  • 19. října 2022
  • 2 minuty čtení
  • 265
Útoky na hospodářská zvířata přibývají, konfliktní situace s lidmi jsou nevyhnutelné.

Švýcarsko je často prezentováno jako příklad bezkonfliktního soužití lidí, pastvin a vlků.

Aktuální usnesení Spolkové rady ve Švýcarsku o nutnosti regulace vlčí populace si berou za vzor také v sousedním Rakousku. Jasně ukazuje realitu, kterou „fanoušci divočiny“ přehlížejí: Bez regulace to nejde.

Pro spolkovou zemi Štýrsko je důležité vyvodit správné závěry, aby bylo možné reagovat, pokud se objeví další smečky. Měřit počet vlků jen zdokumentovaným počtem zabitých hospodářských zvířat je jako měřit ledovec podle viditelné špičky. Škody jsou i na žádoucí zvěři. Jedinou organizací ve Štýrsku, která má dostatečný počet vyškolených odborníků na přírodu, aby mohli posoudit množství vlků, je spolek štýrských zemských myslivců.

Zemský myslivecký mistr Franze Mayr-Melnhof-Saurau říká:

„Ochrana přírody podle zdravého rozumu nečeká, až jeden druh vyroste do takové míry, že vystaví ostatní druhy tlaku. Naše větší býložravé druhy i chráněné druhy, včetně tetřeva a tetřívka, těží z našeho promyšleného přístupu, který je osvědčený a prověřený po staletí. Jsou oblasti, které jsou díky tomu udržovány v rovnováze. Tyto oblasti jsou ohniskem biologické a druhové rozmanitosti. Jestli někdo chce odebírat stanoviště a krmné plochy mnoha druhům bez přemýšlení, abychom je ohradili kvůli vlku nebo je úplně ztratili, protože farmář se vzdá a pastviny zarostou, nesplňuje ani minimální standardy moderního přístupu k managementu divoké zvěře."

landesjaegermeister.jpg

Zkušený Franze Mayr-Melnhof-Saurau vede spolek štýrských zemských myslivců, který brání zájmy 24 000 štýrských myslivců. Štýrsko je spolková země na jihovýchodě Rakouska.

„Chceme si včas položit společensko-politickou otázku, do jaké míry tyto velké šelmy jako původci škod a konfliktů svým opětovným růstem populace v rakouské kulturní krajině zasahují do podstatných zájmů myslivců,“ říká vedoucí státní myslivec DI Dr. Ferdinand Gorton. „V této souvislosti není regulace vlčích populací našim loveckým cílem. Ale v dohledné době budou myslivci znovu vyzváni, aby problém vyřešili.“

Ferdinand-Gorton-600x660.jpg

https://www.blo24.at/nachrichten/steiermark/11619-schweiz-beweist-vorbildliches-wolfmanagement

https://www.jagd-stmk.at/news/jagd-oesterreich-fuer-wildoekologische-raumplanung-fuer-woelfe-2/