Asociace soukromého zemědělství ČR a vlci

  • 2. března 2021
  • minuta čtení
  • 592
VIDEOSERIÁL Selský rozum - návrat vlka do české krajiny

O tom, zdali je návrat vlků do současné české krajiny žádoucí a jaká pozitiva, nebo negativa z toho plynou, se v současné době vede emotivní diskuse nejen mezi ochránci zvířat a zemědělci, ale i mezi samotnými chovateli hospodářských zvířat, zejména pak ovcí. Názory řady z nich si můžete poslechnout v únorovém díle videoseriálu Asociace soukromého zemědělství ČR Selský rozum.

Na YouTube v lepším rozlišení:

https://www.youtube.com/watch?v=Px8Ja9plehE

Na webu ASZ ČR:

https://www.asz.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=275661&slozka=5880&as4uOriginalDomain=www.asz.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&