AOPK: Možnosti financování prevence proti útoku vlků

  • 23. ledna 2023
  • minuta čtení
  • 319

Dne 18. ledna 2023 byla Státním fondem životního prostředí vypsána 33. výzva, v rámci níž lze podávat žádosti o dotaci na preventivní opatření proti útokům velkých šelem.

Jedná se o projekty v režimu de minimis (do výše 20 000 EUR) a projekty mimo režim veřejné podpory pouze pokud jejich celkové náklady přesahují 200 000 EUR.

Schéma pro žadatele k orientaci formy podpory a typu výzev naleznete zde.

https://www.navratvlku.cz/prevence-moznost-financovani/

http://https://www.navratvlku.cz/aktuality/

Průvodce financováním preventivních opatření z Operačního programu Životního prostředí je k dispozici zde.

Od prosince 2022 je vypsána výzva AOPK OPŽP ZMV - 2. výzva SC 1.6 pro subjekty nepodnikající v zemědělství.