Aby byla opět možná bezstarostná pastva ve Švýcarsku

  • 26. března 2022
  • 2 minuty čtení
  • 330
Sdružení farmářů Bündner má jasnou představu o tom, jak by zemědělství a vlci měli koexistovat. Jejích charta je působivě jednoduchá s pouhými třemi požadavky, ale je působivá.

Sdružení zemědělců oznámilo, že se chce včas vyjádřit k požadavkům před debatou o revizi zákona o myslivosti. Pokud bude politický proces probíhat hladce, revize aktivního přístupu k vlkům je možná již na jaře 2023.

Podle názoru Svazu farmářů Bündner může být revize úspěšná pouze tehdy, pokud umožní zemědělcům opět bezstarostně pást dobytek a pokud se alpští pastevci budou moci těšit na letní měsíce. „Tohoto cíle lze dosáhnout pouze účinnou regulací velkých šelem,“ upřesňuje sdružení a předkládá následující tři požadavky:

Maximálně dvě smečky v kantonu Graubünden

Kanton dvěma smečkami plní svůj mezinárodní závazek ochrany vlka jako druhu, což v extrapolaci na celou Evropu odpovídá populaci kolem 30 000 jedinců, což je „nejvyšší možný počet“. Od roku 2021 žije v kantonu podle výroční zprávy graubündenského úřadu pro myslivost a rybářství sedm vlčích smeček, z nichž se loni v pěti narodilo minimálně 30 štěňat.

Nulová tolerance k útokům na lidi a hospodářská zvířata

Neměly by být tolerovány ani útoky na domácí zvířata a hospodářská zvířata, ani přístupy k osadám, jednotlivým farmám nebo lidem. Kdekoli jsou opatření na ochranu stád „nezbytná“, měla by být hrazena z prostředků ochrany přírody a úsilí postižených musí být plně kompenzováno.

Kantonální odpovědnost za management vlků

Stejně jako u všech ostatních živočišných druhů by měly jednotlivé kantony zavést aktivní management vlků.

Politici by se měli postavit za obyvatelstvo proti vlkům

Problém velkých šelem není jen problémem zemědělským, ale má dalekosáhlé důsledky a je relevantní i pro bezpečnost populace.

"Proto dáme našim kandidátům do Velké rady možnost zavázat se k podpoře graubündenskému venkovskému obyvatelstvu a zemědělství podpisem uvedeného Vlčího manifestu (Wolfschart) a v případě, že budou zvoleni, za něj budou důsledně agitovat,“ vysvětluje Asociace graubündenských farmářů.

Zemědělci Graubündenu doufají v politickou vůli zvoleného zastupitelstva, které bude nakloněno venkovskému obyvatelstvu proti vlčím aktivistům.

https://www.bauernzeitung.ch/artikel/agrarpolitik/so-waeren-trotz-wolf-sorgenfreies-weiden-und-vorfreude-auf-die-alp-wieder-moeglich-417927